תנך

לימוד התנ"ך במוסדות השומר הצעיר

הוראת התנ"ך במוסדות החינוכיים של השומר הצעיר / מוני אלון
הוראת תנ"ך בכיתות היסוד / גוסטי מלצר
הוראת המקרא (קטעים) / מאיר בלוך
גישתנו לספרות המקראית (קטעים מתוך הרצאה) / משה סיסטר