שיחות בספר הושע

יהודה איזנברג

מבחר שיחות ששודרו ב"קול ישראל"
במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"תוכן:
הושע א: מי היה הושע?
הושע ב: שני נביאים המתנבאים ערב חורבן
הושע ב: אהבת בשר ואהבת ה'
הושע ג: אין אפוד ותרפים
הושע ד: חבור עצבים אפרים ,הנח לו
הושע ה: רמיזות היסטוריות בנבואת הושע
הושע ו: כי חסד חפצתי ולא זבח ,ודעת אלהים מעולות
הושע ז-ח: ולא זעקו - לי יזעקו
הושע ח: אכתוב לו רובי תורתי ,כמו זר נחשבו
הושע ט: בכורי תאנים ומשמעם
הושע י: מימי הגבעה חטאת ישראל
הושע יא: אפרים - הבן היקיר
הושע יג: זובחי אדם עגלים ישקון
הושע יד: על חלוקת הפרקים במקרא