שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא

מאמרים לפי סדר הפרקים
יואל א: "כי קרוב יום ה"' / יהושע רוזנברג
יואל א-ב: על הבצורת / ד"ר נח חכם
יואל ג": יום ה' הגדול "בנבואת יואל / לאה לוי