בית הכנסת

מנהגי עדות הקשורים בתפילה ובית כנסת
יעקב אדלשטיין / על תולדות בית כנסת הרמב"ן
דוד אייפרמן / חשיבות בית הכנסת - ליחיד ולצבור
יצחק אלפסי / בתי התפילה של החסידים
י. ל. ביאלר / עיטורי וציורי בית הכנסת
אברהם בן-יעקב / בתי הכנסת של עדות המזרח
דוד דוידוביץ / בתי הכנסת של היהודים האשכנזים
אורי דסברג / חלונות של בית כנסת
ד"ר ליאו לוי / בתי הכנסת באיטליה
ב. נחמני / בית הכנסת בחיי העם
יצחק ספיר / כיוון התפילה ומקום הפתח בבתי כנסת הקדומים
דוד פלוסר / "בית הכנסת" - כמושג בדת ישראל
אפרים צורף / בתי כנסת בימי הביניים
ברוך קנאל / בתי כנסת עתיקים בגולה
הרב יוסף קפאח / בתי כנסת בתימן
מיכאל שכטר / בית הכנסת