הוראת תפילה

על התפילה ועל האדם המתפלל - לקט מקורות (כ-20 מקורות)
שאלות ותשובות (שו"ת) בנושא התפילה
האם מותר להחליף את נוסח התפילה
האם אפשר לבטל את חזרת הש"ץ

תוכנית לימודים בתפילה לבית הספר היסודי (18 פרקים)
התפילה בכיתות היסוד / עלון למורה בית ספר האר"י, צפת
רחל אופנהיימר / ואני תפילתי - פרקי תפילה לביה"ס היסודי (51 פרקים)
ישראל תא-שמע / על הצורך בהוראת הסידור בבית הספר היסודי