לחני תפילה

תפילת חול - הברה ספרדית, חזן: שרווין גפן:
מודה אני וברכות השחר

פסוקי דזימרא

ברכו וברכות קריאת שמע

חזרת הש"ץ

תחנון

תפילת חול - הברה אשכנזית, חזן: שרווין גפן:
מודה אני וברכות השחר

פסוקי דזימרא

ברכו וברכות קריאת שמע

חזרת הש"ץ

תחנון

תפילות בלחן יהדות מרוקו, חזן: לוי סודרי:
הלל

יגדל אלוקים חי - לחנים שונים

קדיש - לחנים שונים

קריאת שמע

סליחות


שבת:
לכו נרננה

לכה דודי

קדיש ברכו

סיום שבת


סוכות:
ערבית לסוכות

הושענות ליום ראשון


פסח:
מזמור לחג הפסח

ערבית לפסח

קידוש לפסח

הגדה של פסח

הלל גמור ליום הפסח

תיקון הטל לפסח


ראש השנה:
אחות קטנה


שבועות:
מזמור ס"ח לשבועות

כתובה לשבועות

רשות לאזהרות לשבועות לרבי דוד בן אלעזר בקודה

רשות לאזהרות לשבועות / לחן מקנס

אזהרות לשבועות לריב"ר אלברצלונה


תשעה באב:
קינה ראשונה - ערבית

קינה לדון יהודה יחיא

מקבץ קינות

מקבץ קינות- עפ'י רבי שלום משאש

ציון הלוא תשאלי - קינה לרבי יהודה הלוי


יגדל -
מתוך עפרי אליעז, היא יצאה מהים, שירי לאדינו
לרכישת התקליטור - www.ofrieliaz.com


לחני תפילה -
ניתוח לחנים בעדות גרוזיה, אשכנז ותימן, יעל שי