שאלות אנסין בקולנוע

לקט שאלונים מבתי ספר שונים

כפי שנמסר לפרסום על ידי הפיקוח על הוראת תקשורת


תוכן:
קרית ארבע - יעקב פרדלנד. הסרט - "הרי את מקודשת לי"
כפר הרוא"ה - אילן נוב. הסרט "אל הציפור".
ישיבת קרית הרצוג - צילי פוקס. הסרט- ארץ ההשגחה
אולפנת השומרון - אסתר גולשטיין. הסרט "סוסי ים"
ישורון פתח תקווה - נירית אורן. הסרט: העונש
שבי רחל - אבי בוגוש
צפירה - מירי זנודה. הסרט: "המספרה" ; החברה של קורבי

קרית ארבע - יעקב פרדלנד

הסרט - "הרי את מקודשת לי", בימוי ענת מסקנס

לאחר הצפייה בסרט, ענו על ארבע מתוך שש השאלות הבאות:

1. בסרט משולבות תמונות סטילס, במה תרומתן וחשיבותן לסרט. מדוע נבחרה דרך זו? באילו אמצעים נוספים ניתן היה להשתמש? (8 נקודות)

2. המרכיבים הקולנועיים הבאים נבחרו בקפידה, נתח אותם וחווה דעתך על ההחלטות שקדמו לבחירות אלו:
אתרי הצילום (2 נקודות)
עריכה (2 נקודות)
טכניקות צילום (2 נקודות)
תפאורה (2 נקודות)

3. לפס הקול בסרט ישנה חשיבות רבה. לעיתים הוא בהתאמה לתמונה, ולעיתים באופן מנוגד.
א. מהי תרומתו של פס-הקול בסרט. עמוד על היחס המשתנה בין קול ותמונה : הנגדה, השלמה. הדגם. (4 נקודות)
ב. מהי תרומתה של הקריינות בסרט, ובמיוחד כשזהו קולה של הבת? (4 נקודות)

4. הסרט עוסק בקונפליקט הקיים אשר עימו מתמודדים.
מהו הקונפליקט המוצג בסרט זה? באילו אמצעים טכניים עשו שימוש בכדי להעביר את הימצאותו של הקונפליקט?, הדגם מסצינה אחת. (8 נקודות)

5. הבמאית מספרת סיפור אודות הבעש"ט ותלמידיו ומה שנהגו לעשות בעת מחלוקת.
מה הקשר בין הסיפור לנושא הסרט? מה תרומתו של הסיפור לסרט? (8 נקודות)

6. הסרט מתמקד באורח חייהם ובהתמודדותם של המשתתפים.
כיצד משתקפים הרקע החברתי, התקופה ובאילו אמצעים עשו שימוש בכדי להעביר אותם? (8 נקודות)


כפר הרוא"ה - אילן נוב


אנסין
הסרט "אל הציפור" - הפקת ביה"ס מעלה, בימוי יעקב פרידלנדר

שאלה 1
(8 נק')
א. מהו הז'אנר והתת ז'אנר של הסרט? (2 נק')
ב. מאיזה זרם קולנועי הסרט מושפע לדעתך? (2 נק')
ג. כתוב בקורת אומנותית קצרה על הסרט. התיחס בעיקר לבימוי ולמשחק. הדגם את דבריך מתוך הסרט. (4 נק')

שאלה 2
(8 נק')
א. סכם בכתב בצורת תקציר המוגש למפיק את הסיפור הקולנועי בו צפית.(2 נק')
ב. נתח את המבנה הדרמאטי של הסרט על פי מרכיבי המבנה הדרמטי הקלאסי. הסבר את ניתוחך. (4 נק').
ג. מה הקשר בין האקספוזיציה לשיא? כיצד תורם קשר זה מסגרת סמלית לסרט? (2 נק')

שאלה 3 (8 נק')
א. איזה מטען תרבותי טמון בשני הסגנונות המוסיקליים שבסרט? (2 נק')
ב. מה הקשר בין שמו של הסרט לנושאו? (2 נק')
ג. מהו השימוש הדרמטי שעושה הבמאי בשני הניגונים האלה? הבא דוגמא אחת לכל אחד משימושים אלה. (4 נק')

שאלה 4 (8 נק')
א. האם זהו סרט יהודי? הסבר את דעתך והדגם מתוך הסרט על פי ההגדרות שלמדת על הקולנוע היהודי. (4 נק')
ב. האם זהו סרט ישראלי? הסבר את דעתך והדגם מתוך הסרט על פי ההגדרות שלמדת על הקולנוע הישראלי הכללי. (4 נק')

שאלה 5 (8 נק')
א. באיזה אייקונים-סמלים-דימויים יהודיים הסרט משתמש? (2 נק')
ב. מהי אמירתו של הבמאי בסרט? (2 נק')
ג. באיזו תמונה מתבטאת במיוחד אמירתו של הבמאי? (2 נק')
ד. איזה רעיונות יהודיים מבטא הסרט? (2 נק')

שאלה 6
(8 נק')
עמוד על השינויים שחלים בדמויות האב והאם במשך עלילת הסרט


ישיבת קרית הרצוג - צילי פוקס


זמן מומלץ 50 דק'

שם הסרט - ארץ ההשגחה - 20 דקות. במאי לוי זיני

סה"כ 32 נק'

ענה על 3 שאלות מתוך השאלות 1-5

קונפליקט - כאשר במרכזו של סרט מצוי קונפליקט - לעיתים זהו קונפליקט חיצוני לגיבור ולעיתים קונפליקט פנימי בין האדם לבין עצמו ולעיתים שניהם.

שאלה 1

א. מהו הקונפליקט המוצג בסרט? מי הם המייצגים של הקונפליקט? ( 4נק')
ב.מה הם הפתרונות המוצעים בסרט לקונפליקט זה? (5 נק')
דמויות - לדרך הצגת הגיבורים הראשיים והמשניים תפקיד חשוב בסרט והם משמשים את הבמאי לצורך אמירת דעתו בעקיפין ע"י אפיון דמויותיהם.

שאלה 2

א. השווה בין אפיון דמותם של משגיחי ועד שומרי המסורת ודמויות משגיחי הרבנות.(4 נק')
ב. מהי המטרה בהצגתם של ועד שומרי המסורת?(5 נק')

שאלה 3

א.כיצד מאופיינים בעלי העסקים?(4 נק')
ב. מה המטרה שבשימוש במפוטרי המסעדות? במה הם מאופיינים?( 5 נק')
הבמאי - לבמאי תפקיד יצירתי הוא הקובע את תוכנו וצורתו של הסרט .

שאלה 4

א. מהו סוג הבמאי בסרט זה. הסבר מדוע?(בחר אחד מבין הסוגים הבאים: חוקר, חוקר נוסע, מבקר חברתי,מטיף). (4 נק')
ב. כיצד משתמש הבמי בדמויות להראות את דעתו? (5 נק')

שאלה 5

א. תאר את השימוש בלוקיישנים ובזויות צילום. (4 נק')
ב. כיצד משתמש יוצר הסרט במראה החיצוני של הדמויות? (5 נק')

האם בתור שומר מצוות שינה הסרט את עמדתך בעניין תעודות הכשרות במסעדות? הסבר מדוע .


אולפנת השומרון - אסתר גולשטיין


הסרט "סוסי ים" - הפקה ביה"ס לקולנוע ולטלויזיה, ירושלים
בימוי: ניר ברגמן

שאלה 1

דמות הגיבור: מי הוא הגיבור הראשי ב"סוסי ים" איזה תהליך שינוי הוא עובר? נמקי תשובתך. (8 נקודות).

שאלה 2

הרקע כמבטא מצבי נפש

כיצד השינויים במזג האויר מרמזים ומקבילים לשינויים שעוברות
הדמויות בסרט? הביאי דוגמא לכך משתי סצינות. (8 נקודות)

שאלה 3

עיצוב קולנועי של דמות

מה ההבדל בין דמות האם כפי שאמצעי המבע הקולנועיים מציגים
אותה, לבין דמותה כפי שהיא באה לידי ביטוי בדברי הילדים? (8 נקודות)

שאלה 4

מציאות ודמיון בסרט

איזו דמות מרכזית בסיפור כמעט לא מופיעה במציאות הסרט? אילו אמצעי מבע קולנועיים משמשים להמחשת הדמות הנעדרת? (8 נקודות)

שאלה 5

ביטוי חזותי של רעיון

כיצד מבטא הסרט את חוסר האיזון הנפשי בו מצוי הילד? הביאי שתי דוגמאות לכך. (8 נקודות)

התקשורת הבין אישית בין דמויות השונות בסרט מרמזת על הקשרים האימתיים שבין הדמויות"
מהו תפקידו של הטלפון בסרט שלפנינו - הביאי דוגמא משתי סצינות (8 נקודות)


ישורון פתח תקווה - נירית אורן


שם הסרט: העונש
אורך הסרט: 12 דקות
הסרט יוקרן פעמיים + 5 דקות לחלוקת שאלונים (סה"כ כ-30 דקות)


עני על ארבע שאלות מתוך שש. שאלה 3 שאלת חובה.


זמן מומלץ: 50 דקות.


1. בסרט ישנה אווירה של ניכור ומועקה, מה מקורה וכיצד היא נבנית לאורך הסרט?
(7 נק')

2. מה מאפיין את מערכת היחסים בין האם והאב? הביאי שתי דוגמאות מתוך הסרט (7 נק')

3. א. מה טיב היחסים בין האב ומריאן (הבת) בססי את דבריך על דוגמאות מהסרט. (5 נק')
ב. עמדי על ההבדלים ביחסים שבין האב ורובי (הבן) והאב ומריאן, מה יכול להסביר
ההבדלים אלה? (6 נק')

4. "אופיו של האב נמסר בסרט על ידי האופן שבו רואה אותו המצלמה והפרטים
בהתנהגותו שאותם היא בוחרת להראות."
הביאי שתי דוגמאות הממחישות טענה זו ונמקי את בחירתך. (7 נק')

5. תארי סצינה אחת בה יש שימוש בהשהייה מכוונת של הזמן והסבירי מדוע בחר הבימאי לעשות זאת (7 נק')

6. הביאי דוגמא מתוך הסרט בה יש ניגוד בין תמונה לפסקול (7 נק')שבי רחל - אבי בוגוש


1. ניתן לחלק את הקולנוע לשלושה זרמיים כלליים: הקלאסי, הריאליסטי והפורמליסטי.
הסבירי בקצרה מהם מאפייניו של כל זרם, הביאי לכל זרם שם של סרט המשתייך לו. (4 נק')
לאיזה זרם היית משייכת את הסרט "גול עצמי" ומדוע?הביאי שתי ראיות מתוך הסרט
התומכות בתשובתך. (4 נק')

2. לכל אחד מרגעי השיא בסרט ישנו ביטוי אמצעי המבע: צילום/ פס-קול/ עריכה.
הביאי שתי דוגמאות לדבר בצילום. (3 נק')
הביאי שתי דוגמאות לדבר בפס-הקול. (3 נק')
מדוע בחר המלחין, שם-טוב לוי, במוזיקה הזו לסרט? התייחסי ללחן ולכלים בהם השתמש. (2 נק')

3. נושאים מרכזיים:
צייני שניים מהנושאים המרכזיים בהם עוסק הסרט. (3 נק')
בחרי אחד מנושאים אלה והסבירי כיצד הוא מתבטא בסרט הן מבחינה תוכנית והן מבחינה חזותית. (3 נק')
מה מבטא שם הסרט "גול עצמי" מלבד משמעותו הפשוטה? נמקי! (2 נק')

4. ניתן לומר כי הסרט "גול עצמי" הוא חלק בלתי נפרד ממסורת סרטי שנות ה-90 של הקולנוע הישראלי.
מה מאפיין את הסרט הישראלי של שנות ה-90. (4 נק')
באיזה אופן ממשיך הסרט "גול עצמי" מסורת זו? (4 נק')

5. מיקום העלילה
היכן מתרחשת עלילת הסרט (ארץ/ עיר)? הביאי ארבע דוגמאות המאפיינות את המקום (ארץ/עיר). השתמשי בדוגמאות חזותיות ומילוליות. (4 נק')
האם לדעתך יכול היה הסרט להיות מצולם בכל מקום אחר בעולם, או דווקא במקום אשר צולם? נמקי! (4 נק')

6. שניים ממאפייני דמות הגיבור בסרט הוא השינוי אשר דמות זו עוברת מתחילת הסרט ועד סופו וההזדהות הנוצרת עמה.
מיהו גיבור הסרט? נמקי! (3נק')
אחת השיטות ליצירת הזדהות של הצופה עם הגיבור היא הצגת חולשותיו דווקא. כיצד מתבטא הדבר בסרט שלפנינו? (3 נק')
עם איזו דמות בסופו של דבר מזדהה הבמאי יותר? הוכיחי את דבריך מתוך הסרט. (2 נק')צפירה - מירי זנודה


הסרט: "המספרה"
הפקה ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ירושלים, 1995 בימוי: איילת אטיאס

משך הבחינה: 50 דק' בתוספת 30 דק' צפייה כפולה בסרט.
הוראות לנבחנת: עלייך לענות על 4 שאלות מתוך 6 השאלות שלפניך.לכל שאלה 8 נק'.
אופן ניהול הבחינה בחלק א': צפייה ראשונה,חלוקת שאלונים, צפייה שניה וכתיבת המבחן.

1. במרכזו של כל סרט עומדת דמות ראשית אחת או יותר.
מי הוא הגיבור הראשי בסרט? נמקו תשובתכם. אלו אפשרויות קיימות בנוסף?(8 נק').

2. החלטות באשר למבנה הסרט, בחירת הסצינות הכללתן או סילוקן והסדר הסופי שלהן, מתקבלות בשלב העריכה.
מדוע , לפי דעתכם, נקבע בעריכה שסצינות הפתיחה והסיום יחזרו על עצמן בסרט?
מהי משמעות החזרה באשר למערכת היחסים בין האב לבנו?(8 נק').

3. מוטיב הוא אלמנט בעל משמעות החוזר ביצירה מספר פעמים.
ציינו שלושה מקרים בהם אנו צופים במוטיב המראה בסרט. עמדו על משמעותן ותרומתן של המראות לסרט. (8 נק').

4. זוויות הצילום הן חלק משמעותי ביותר משפת הקולנוע.
תארו שלוש זוויות צילום מתוך הסרט, והביעו דעתכם על משמעותן בסרט. (8 נק').

5. פס-הקול הוא אמצעי של מבע קולנועי שמשמש להעברת משמעויות בסרט.
הביאו שתי דוגמאות לכך מתוך הסרט, וציינו את המשמעות המתבטאת בכל דוגמא.(8 נק').

6. הסמל יכול להיות עצם או פעולה, תופעה או דמות שיש להם משמעות משלהם ואולם הם נתפסים גם כמייצגים וכממחישים תכונה או רעיון, רגש או שאיפה, מושג או פעולה.
ציינו שני סמלים המופיעים בסרט והסבירו את משמעותם (הסתימה בכיור זכוכית מגדלת, הקרחת, מייבש השיער וכו'). (8 נק').

החברה של קורבי

1. הנושא המרכזי בסרט -

הסרט "החברה של קורבי" הוא סרט ישראלי קצר. הסבירו מהו לדעתכם הנושא המרכזי שבו דן הסרט ואלו שאלות הוא מעלה
בעקבות דיון זה? ( 8 נקודות).

2. המספר בסרט -

הסבירו את תפקידו של המספר בסרט והביעו את דעתכם: האם תפקידו חשוב או מיותר? ( 8 נקודות).

3. הדמויות הראשיות בסרט -

א. מיהו הגיבור הראשי בסרט, וכיצד הוא מאופיין? ( 4 נקודות)
ב. מיהי הדמות העומדת מנגד לגיבור הראשי וכיצד היא מאופיינת? ( 4 נקודות)

4. ניתוח סצינה בסרט -

בחרו בסצינת המפגש בין קורבי לבין מירון, ונתחו אותה מבחינת:
א. צילום (3 נקודות)
ב. עריכה (3 נקודות)
ג. בחירת אתרי צילום (2 נקודות)

5. מרכיבי השפה הקולנועית -
הסבירו את תרומת:
א. פס קול (3 נקודות)
ב. דיאלוגים (3 נקודות)
ג. משחק (2 נקודות)
לנושא הסרט ולהבנת מסריו.

6. הסרט והחברה הישראלית -

האם ההתרחשויות בסרט הן לדעתכם משל למה שמתרחש בחברה הישראלית? נמקו והביאו שתי דוגמאות מהסרט. ( 8 נקודות).