תקשורת

מקבץ שאלות גדולות ובינוניות

כפי שנמסר לפרסום על ידי הפיקוח על הוראת תקשורת


תוכן:
תוכניות אירוח
צנזורה צבאית
אירוע מדיה
דגמי תקשורת
חופש הביטוי
מפת התקשורת בישראל
מסורת ההשפעות החזקות
העיתונות המפלגתית
"הכלי והמסר"/ דניאל שליט
מודל קביעת סדר היום
תוכניות האירוח
מקדמי חדשותיות
הכתב ומהפכת הדפוס
התיאוריה הניאו-מרכסיסטית
תיאוריית חברת ההמונים
ז'אנרים בקולנוע
האסכולה של קביעת סדר היום הציבורי
אסכולת הבניית המציאות
הפרסומת
ילדים וטלוויזיה
תקשורת, יהדות והציבור הדתי
חופש הביטוי
גישות ותיאוריות בתקשורת
גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי
ז'אנרים בקולנוע ובטלוויזיה
נושא: סיקור תקשורת במצבי קונפליקט - הפגנת האמהות החד הוריות
נושא : חוקי התקשורת, אתיקה עיתונאית
נושא: תקשורת דמוקרטיה וחברה
נושא: אתיקה ורייטינג
עיתונות פופולארית ואיכותית
נושא: עיתונות האינטרנט וחופש הביטוי
כתיבה עיתונאית
נושא: מפת התקשורת בישראל
אלימות
שאלות ידע קצרות

תוכניות אירוח
"בעידן בו הטלוויזיה חורצת את גורל נבחרי העם, הפוליטיקאי הישראלי נאלץ לחזר על פתחיהן של התוכניות השונות, ולארוז את עצמו בחבילה המשודרגת למידות הצרכים של ההמון: גם איש ציבור וגם בדרן. שיא הערבוב בין הפוליטיקה לשעשוע נרשם כאשר בייגה שוחט הגיע למעגל של דן שילון. שילון שכנע את בייגה (שר לשעבר בממשלת ישראל) לחבוש תרבוש ולנגן על משולש". (מתוך: "עשור לערוץ 2", תרבות "מעריב, 19.9.2003)
• קיימים חמישה סוגי תוכניות אירוח. ציין והסבר שלושה מהם וכתוב איזו תוכנית אירוח מופיעה בקטע שלפניך. (9 נקודות)
• הסבר את הקשר התלותי שבין המדיה ופוליטיקה, הבא שתי דוגמאות מהקטע שלפניך. (9 נקודות)
• מהם שלושת התנאים לדיון ציבורי אמיתי על פי אברהמס. האם תוכניות האירוח הן דיון ציבורי אמיתי? נמק. (7 נקודות)

צנזורה צבאית
"הבוקר נחשף בידיעות אחרונות: באסון צאלים ביימה סיירת מטכ"ל התנקשות בסאדם חוסיין. הטיל שאמור היה לחסל את "סאדם" הרג חמישה חיילים, והמבצע בוטל. הרמטכ"ל משה (בוגי) יעלון: "יש דברים שנכון לשמור אותם מטעמי בטחון בתוכנו, ולא להוציא אותם באופן מופקר לכל העולם". (אתר ynet, 16.12.03)
• מהו הבסיס המשפטי לקיומה של הצנזורה הצבאית, ומהי סמכותה? (9 נקודות)
• ציין והסבר אילו שני ערכים מתנגשים בקטע שלפניך? (9 נקודות)
• הסבר האם במפת התקשורת הישראלית החדשה יש מקום לצנזורה צבאית? בתשובתך הצג והדגם שינוי במפת התקשורת הישראלית המקשה על קיום הצנזורה הצבאית (7 נקודות)

אירוע מדיה
"מנהל סוכנות החלל האמריקנית: שיגור מעבורת החלל קולומביה הוא שיגור בינלאומי, היסטורי בהיבט של האסטרונאוט הישראלי אילן רמון" (אתר ynet, 17.01.03)
• הסבר מהו אירוע מדיה, ופרט שלושה תנאים הכרחיים הדרושים להגדרת אירוע כאירוע- מדיה. (9 נקודות)
• הסבר והדגם מהם שלושת סוגי המדיה הקיימים, ולאיזה סוג הייתם משייכים אירוע שיגור מעבורת קולומביה? נמק. (9 נקודות)
• האם השידור החי של תפיסת שליט עיראק, סדאם חוסיין מהווה אירוע מדיה? נמק. (7 נקודות)

דגמי תקשורת
• ערוך השוואה בין המודל האוטוריטרי לבין המודל הקומוניסטי עפ"י: בעלות, יחס לאמצעי התקשורת ותפקיד אמצעי התקשורת. (7 נקודות)
• מהו דגם התקשורת הקיים בישראל? הסבר. (6 נקודות)

חופש הביטוי
• הסבר מהו חופש הביטוי, וכתוב שני טעמים המסבירים את חשיבותו (7 נקודות)
• הסבר כיצד תרם בג"ץ "קול העם" לחופש הביטוי בישראל? (6 נקודות)

מפת התקשורת בישראל
• קיימות חמש תופעות מרכזיות המאפיינות את מפת התקשורת בישראל. הסבר שתיים מהן לפי בחירתך. (7 נקודות)
• הסבר מהי "בעלות צולבת" והבא דוגמא מתוך מפת התקשורת בישראל. (6 נקודות)

מסורת ההשפעות החזקות
• הסבר את תופעת הפלישה ממארס וציין שתי סיבות להשפעת פלישה זו על הציבור הרחב. (7 נקודות)
• מהו ההבדל העקרוני בין מסורת ההשפעות החזקות בשנות ה-20 לבין מסורת ההשפעות החזקות המחודשות בשנות ה-70? (6 נקודות)

"זכותו של הכלל היא, כי תישמר חירות הביטוי בכלי התקשורת וכי כלים אלה יופעלו בדרך ובאופן שיש בהם כדי לקיים חירות זו הלכה למעשה. הזכות הנשמרת, כאמור לעיל, היא בעיקר זכותו של הציבור הרחב, היינו של המאזינים והצופים, ולא רק של אלו המבקשים לשדר את התוכנית... כי גם גלי האתר הם רכוש הציבור ולא רכושו של פרט זה או אחר" (השופט מאיר שמגר)

• האם ניתן באמצעי התקשורת ביטוי למגוון הנושאים החשובים המעסיקים את כלל הציבור? בתשובתך התייחסי גם למושגים "עניין לציבור" ו"עניין ציבורי", למפת התקשורת בישראל ולסוגי בעלויות.
• עד כמה זוכים מגזרים שונים בעם לייצוג הולם של בעיותיהם, של דעותיהם ושל העדפותיהם התרבותיות? התייחסי למגזרי מיעוט לעומת האליטה החברתית. מהי התוצאה המתבקשת של מצב זה? בתשובתך התייחסי לתקשורת אלטרנטיבית ולדלתות השונות הפתוחות בפני כל מגזר.
• הציגי שני (2) שינויים שחלו במפת התקשורת הישראלית מאז שנות התשעים, שבזכותם זכו קבוצות "האחרים" לייצוג רב יותר מבעבר בתקשורת הישראלית.

"עיתונות אמורה להפיץ עובדות. תקשורת אמורה להפיץ גם מידע וגם בידור, ללא אבחנה" (נחום ברנע "שבט הולך ונעלם")

• מהי השפעת הרייטינג על העיתונות ודרך תפקודה? בתשובתך התייחסי לשינויים שחלו באופן הדיווח, ובתוכן המדווח בעשרים השנים האחרונות וכן למושג האינפוטיינטמנט ולתפיסת העולם המסחרית.
• מהו ההבדל הקיים בין העיתונאי התופס את תפקידו כשוער ניטראלי לבין העיתונאי הרואה עצמו "כפרקליט"? מי משניהם מבצע את תפקידו העיתונאי המקורי על פי הציטוט הנ"ל?
• הביאי 3 הוכחות כי המקרה של ויקי כנפו ועניין האימהות החד הוריות "שיחק" לפי חוקי המדיום ובכך בעצם גרם לסיקור העיתונאי הנרחב.

חוקרת התקשורת תמר ליבס במאמרה "טוק שואו והמרחב הציבורי החדש" שואלת האם תופעת האנפוטיינטמנט בתוכניות האירוח תורמת לדיון הציבורי או נותנת לנו אשליה של דיון ציבורי?

• הסבירי מהו מרחב ציבורי ומהו דיון ציבורי לפי הברמס?
• אילוצי התחרות המסחרית מעמידים את המפיקים והמגישים של תוכניות הטוק שואו במצב קשה. הסבירי מדוע? הביאי דוגמא אחת מתוכנית אירוח מוכרת. בתשובתך התייחסי גם לתפקיד המנחה, המשתתפים והקהל באולפן.
• לאור תשובתך בשני הסעיפים הנ"ל האם תוכניות האירוח בישראל מהוות מרחב ציבורי הברמסי לפי תמר ליבס? התייחסי לשלושת התנאים הדרושים לדיון ציבורי אמיתי על-פי מודל הברמס ונמקי.

"החדשות נתפסות על-ידי רבים כהשתקפות המציאות של חיינו במראה, אולם אין הדבר כך. חשוב להפריד בין האירוע עצמו לבין הדיווח עליו"

• הסבירי מהי "דוקטרינת ההגינות"? האם מסמך זה סותר או מצדיק את הציטוט הנ"ל? נמקי והסבירי מדוע.
• הנך עורכת בחברת החדשות של הערוץ השני. בהפגנה שנערכה על יד הישוב עפרה, קלטה המצלמה שלושה צעירים חובשי כיפות המכוונים רובים כלפי שלושה צעירים חובשי כפיות, המיידים אבנים כלפיהם. העימות נערך מול חיילי צה"ל, כשהעניינים מתלהטים, מפזרים החיילים את הניצים תוך שימוש בכוח כלפי שני הצדדים. האירוע צולם מתחילתו ועד סופו. באיזה היקף תורי על שידורו? נמקי את תשובתך על-פי 3 סעיפים שונים בחוק הרשות השניה לטלוויזיה.
• נניח שהאירוע שודר, נציגי מועצת יש"ע מעונינים להביע מחאה חריפה על האירוע. האם תתני להם להגיב, האם תפני לגורמים נוספים, למי? נמקי.

העיתונות המפלגתית
• מני שני גורמים לדעיכת העיתונות המפלגתית?
• מני שני גורמים לעובדה כי העיתונים המפלגתיים הדתיים כמו "הצופה", "יתד נאמן" לא דעכו ומתקיימים כיומונים גם כיום?

"הכלי והמסר" - דניאל שליט
• צייני שניי חסרונות ושני יתרונות שנוצרו בעקבות הפצת הדפוס?
• מהי המהפכה האלקטרונית? צייני שניים מיתרונותיה?

השידור החי והשלכותיו
• הגדירי את המושגים "שידור חי" ו"מרתון בשידור חי" ותני דוגמא אקטואלית לכל אחד מהם.
• הביאי שני יתרונות ושני חסרונות של דיווח חדשותי בשידור חי.

מודל קביעת סדר היום
• לפי מודל זה מי הם המשפיעים על קביעת סדר היום? צייני שלושה.
• מהם הקריטריונים לפיהם יחליט האזרח על חשיבותו של נושא מסוים שהוצג בתקשורת? צייני שלושה.

תוכניות האירוח
• הגדירי מהם שני סוגי תוכניות האירוח הקיימות ע"פ תמר ליבס?
• מה לומדים הצופים בבית מן האופן בו מתנהלים כיום הדיונים בתוכניות אירוח אלו?

מקדמי חדשותיות
לפניכם ידיעה חדשותית מן העיתונות (ראו בנספח בסוף הבחינה).
• ציינו והסבירו ארבעה מקדמי חדשותיות (עפ"י גלטונג ורוגה) אשר מסבירים את כניסת הידיעה הנ"ל לעיתון (8 נק').
• הסבירו את המושגים 'חדשות רכות' ו'חדשות קשות'. ציינו כיצד הייתם מגדירים את הידיעה הנ"ל: כחדשה קשה או כחדשה רכה? נמקו את תשובתכם (7 נק').

הכתב ומהפכת הדפוס
המצאת הדפוס הייתה בעלת השלכות מרחיקות לכת על אופייה של החברה האנושית.
• ציינו והסבירו שלוש השפעות שונות של המצאת הדפוס על החברה (6 נק').
• תארו שלושה הבדלים בין מבנה הספר למבנה העיתון. התייחסו בתשובתכם למושגים 'פירמידה' ו'פירמידה הפוכה' (9 נק').

התיאוריה הניאו-מרכסיסטית
לדעת מבקר הטלוויזיה, רוגל אלפר: "'הטלוויזיה של מעשים טובים' אינה מגייסת כספים לשם עזרה לנזקקים, אלא מגייסת את הנזקקים להשגת כסף".
• האם עמדתו של רוגל אלפר מאשרת (תואמת) את הגישה הניאו-מרכסיסטית? הסבירו את תשובתכם, תוך הצגת הטענה המרכזית של התיאוריה הניאו - מרכסיסטית (8 נק').
• כיצד הייתה מתייחסת התיאוריה הניאו-מרכסיסטית לסיקור התקשורתי בשעת משבר וחירום ? נמקו (7 נק').

תיאוריית חברת ההמונים
• ציינו והסבירו שלושה (3) מאפיינים עיקריים של חברת ההמונים (6 נק').
• ציינו את טענותיה המרכזיות של תיאוריית חברת ההמונים.
• הסבירו והדגימו (2 הדגמות) מדוע הסרט של צ'רלס צ'פלין - "זמנים מודרניים" - משקף בצורה נאמנה את טענותיה של התיאוריה ? (9 נק').

ז'אנרים בקולנוע
• הסבירו והדגימו שלושה (3) מאפיינים (מוטיבים) מרכזיים של ז'אנר סרטי הבורקס. בתשובתכם תארו כיצד מוצגת דמותו של היהודי בן עדות המזרח בסרט 'סאלח שבתי' (6 נק').
• הסבירו כיצד מוצגת דמותו של היהודי הדתי בקולנוע הישראלי? הדגימו מתוך שני סרטים אשר נלמדו בכיתה (איכה, האח של דריקס, וכד'). בתשובתכם התייחסו למושגים "ייצוג טלוויזיוני" ו"סטריאוטיפ" (9 נק').

האסכולה של קביעת סדר היום הציבורי
לפי גישת קביעת סדר היום הציבורי, אמצעי תקשורת ההמונים בחברה דמוקרטית ממלאים תפקיד מרכזי בהעלאת נושאים לסדר היום הציבורי, משום שהציבור לומד על החשיבות המיוחסת לנושא כלשהו מתוך הדגשים שאמצעי התקשורת מעניקים לו.
• הסבירו מהו מודל סדר היום הציבורי. בתשובתכם הדגימו כיצד מעלה התקשורת נושאים שונים לסדר היום הציבורי, וציינו מהי החשיבות בהעלאת נושאים אלה לסדר היום הציבורי? (6 נק').
• האם המאמר מאשר (תואם) או סותר את טענותיה המרכזיות של אסכולת סדר היום? נמקו את תשובתכם, תוך התייחסות לתוכן המאמר (5 נק').

אסכולת הבניית המציאות
גישת הבניית המציאות (הגישה האידיאולוגית) טוענת כי התקשורת תלויה בממסד ומשמשת שליחה מטעמו.
• הסבירו את עיקרי תיאוריית הבניית המציאות. ציינו כיצד היא תופסת את עוצמתה של תקשורת ההמונים (5 נק').
• ציינו לאיזו ממסורות המחקר של השפעות אמצעי תקשורת ההמונים משתייכת אסכולת הבניית המציאות? האם המאמר מאשר את טענותיה המרכזיות של האסכולה הנ"ל ? נמקו (6 נק').

הפרסומת
בכל פרסומת, באים לידי ביטוי מספר צרכים אנושיים שאליהם מכוונים הפרסומאים.
• עיינו בפרסומת המצורפת, ציינו והסבירו שלושה צרכים בסיסיים אליהם פונים הפרסומאים (6 נק').

הפרסומת אמורה להשפיע עלינו תוך זמן קצר מאוד, והיא עושה זאת בדרכים שונות ומגוונות.
• ציינו והסבירו שלוש טכניקות ודרכי שכנוע הנהוגות בפרסומת, ומופיעות גם בפרסומת שלפניכם (9 נק').
• מהם הסטריאוטיפים של דמות הגבר ודמות האישה בפרסומות? הסבירו כיצד מתייחסת תיאוריית 'אובדן הילדות' (של ניל פוסטמן) להשפעות הפרסומות בטלוויזיה על ילדים ובני נוער? (10 נק').

ילדים וטלוויזיה
לדעת חוקר התקשורת ניל פוסטמן, "היום נראה כי עצם קיומה של הילדות נתון בסכנה, והיא עלולה להיעלם - יחד עם חשיפת סודות המבוגרים טרם זמנה..." (המון תקשורת, רונית אלדר).
• הסבירו את עיקרי תיאוריית 'אובדן הילדות' של החוקר ניל פוסטמן (6 נק').
• הסבירו את גישתה החדשנית של החוקרת דפנה למיש בנוגע להשפעת התקשורת על בני הנוער. האם אתם מסכימים עם גישתו של פוסטמן או עם גישתה של למיש? נמקו את תשובתכם (9 נק').
• הסבירו את טענתה המרכזית של גישת החיברות. כיצד סותרת גישה זו את טענות אסכולת 'אובדן הילדות', בנוגע להשפעות הצפייה בטלוויזיה על הילדים ובני הנוער? נמקו (10 נק').

תקשורת, יהדות והציבור הדתי
"העיסוק בתחומי התקשורת השונים כאנשי מקצוע וכלומדי התחום, מזמן לאדם הדתי קונפליקטים ודילמות הנובעים מסתירה בין השקפת עולם דתית לבין מפגש עם תרבות מערבית ועם שאלות אתיות וערכיות הנובעות מסוגיות של ציבוריות ופומביות" (רויטל שטרן, מתוך: תקשורת יהדות והציבור הדתי).
• ציינו והסבירו שלושה ערכים מרכזיים שההלכה היהודית מעמידה במוקד מערכת היחסים בין אדם לחברו ובין אדם לחברה (9 נק')
• הסבירו והדגימו כיצד כל אחד מהערכים שציינתם בסעיף הקודם, עשוי להתנגש (או להוות סתירה) עם ערכים מרכזיים אחרים כגון: חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת (9 נק').
• תארו את השינויים שחלו בעשור האחרון ביחסו של הציבור הדתי ללימודי התקשורת, ובתפיסתו את חשיבותה במיוחד כיום. כתלמידים דתיים במגמת תקשורת, הסבירו כיצד ניתן לשלב בין שמירה על ערכי הדת והיהדות ובין עיסוק וצריכה נבונה של תקשורת (7 נק').

חופש הביטוי
המועצה לביקורת סרטים פסלה להקרנה מסחרית את הסרט "ג'נין ג'נין", המביא עדויות של תושבי ג'נין בתקופת מבצע 'חומת מגן', משום שהוא "מציג באופן חד-צדדי את עמדת הצד שעמו מצויה מדינת ישראל במצב מלחמה". לאחר שיוצרי הסרט הגישו ערעור על ההחלטה, התיר לאחרונה בית המשפט העליון (בג"ץ) את הקרנת הסרט בנימוק שהחלטת המועצה לפסילתו פוגעת מעבר לנדרש בחופש הביטוי והיצירה" (וזאת למרות הפגיעה ברגשות הציבור).
• מהם הנימוקים המצדיקים את קיומו של חופש הביטוי בחברה דמוקרטית ברמת הפרט וברמת הכלל? ציינו שני נימוקים ברמת הפרט ו- שני נימוקים ברמת הכלל (4 נק').
• האם לדעתכם ההחלטה להתיר את הקרנת הסרט בישראל היא נכונה ומוצדקת? נמקו את תשובתכם על בסיס מבחן 'הוודאות הקרובה' שקבע נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק (4 נק').
• הסבירו מהי צנזורה. בתשובתכם הציגו והדגימו שני (2) סוגי צנזורה המגבילים את חופש הביטוי בישראל (5 נק').

גישות ותיאוריות בתקשורת
ציינו והסבירו את תפקידי התקשורת ואת אופן השפעתה על פי כל אחת מהתיאוריות/הגישות הבאות:
• תיאוריית חברת ההמונים (5 נק')
• גישת השימושים והסיפוקים (4 נק')
• גישת פער המידע (הידע) (4 נק')

גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי
במשרד הפנים הגיעו למסקנה שאפשר לבטל לחלוטין את הצנזורה מטעמי מוסר "כי ממילא הסרטים מגיעים אחר כך לוידיאו ול- DVD".
• הסבירו את עיקרי גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי (4 נק').
• הסבירו כיצד המסקנה שהגיע אליה משרד הפנים, מאשרת (תואמת) את גישת הדטרמיניזם הטכנולוגי? (4 נק').
• ציינו שלושה (3) 'סוכני חיברות' עפ"י גישת החיברות. הסבירו מדוע התקשורת משמשת כיום כסוכן חיברות מרכזי בחברה (5 נק').

ז'אנרים בקולנוע ובטלוויזיה
• ציינו והסבירו שלושה מאפיינים (מוטיבים) מרכזיים של ז'אנר סרטי הפנטזיה (4 נק').
• הדגימו כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בסרטי "הארי פוטר" שנלמדו בכיתה, וציינו סיבה מרכזית אחת לדעתכם, להצלחה הרבה של הסרטים והז'אנר (5 נק').

בחרו אחד מן הז'אנרים הטלוויזיוניים הבאים: קומדיית מצבים, סדרות חוק וסדר, סדרות נעורים. ביחס לאחד מהם, ענו על השאלה הבאה:

• ציינו שלושה מאפיינים של הז'אנר והדגימו כל אחד ממאפיינים אלה, על פי הסדרה שבחרתם (4 נק').

"בעלות צולבת על אמצעי התקשורת" - מאמרם של לימור וגבל
"יש מעין הסכמה כי בריכוזיות (שמשמעותה כי מספר גדל והולך של אמצעי התקשורת נמצא בידי פחות ופחות בעלים) כמו גם בבעלויות הצולבות (שליטה על מספר אמצעי תקשורת" גלומות סכנות רבות

• הסבירו והדגימו שני דפוסים של ריכוזיות בתקשורת במפת התקשורת הישראלית. (8 נקודות)
• הציגו והדגימו שתי סכנות לדמוקרטיה הנובעות מה"ריכוזיות" לדעת חסידי הגישה הביקורתית (8 נקודות)

" בשנים האחרונות... גברו החששות מפני יכולתם של הבעלים שיש המגדירים אותם כ"אויב מבפנים" להפעיל צנזורה עצמית, משיקולים כלכלים, כדי לקדם את עסקיהם"

• לימור וגבל במחקרם "בעלות צולבת על אמצעי התקשורת: האם באמת יש לה השפעה" דנים בהשפעות הבעלות הצולבת על אמצעי התקשורת. האם מחקרם מפריך או מאשר את החשש מצנזורה עצמית? בתשובתכם הציגו והסבירו את תוצאות המחקר. (9 נקודות)

נושא: סיקור תקשורת במצבי קונפליקט - הפגנת האמהות החד הוריות
הרושם הכללי הוא שסדר-היום הישראלי שינה כיוון בשבועות האחרונים. אחרי שנתיים וחצי שבהן השתלט סדר-היום הביטחוני על המדינה, הופנתה תשומת הלב הציבורית לעניינים החברתיים-הכלכליים. דעיכת האינתיפאדה אילצה את התקשורת הישראלית למצוא גיבורים חדשים, הפעם מתוך הזירה החברתית הזנוחה.
• הסבירו והדגימו שני (2) תפקידים שממלאת התקשורת על פי רוזנגרן במאבקן של קבוצות להשגת הכרה בשוני שלהן , להשגת מעמד חוקי וזכויות. (8 נקודות)
• הציגו והדגימו שתי (2) טקטיקות (דרכי פעולה) אופייניות בהן נוקטים השלטון או קבוצות המחאה כדי להשפיע על כמות ואופן הסיקור התקשורתי. (8 נקודות)
• קיימות 2 דרכים לקבלת פרסום וחשיפה בתקשורת: דלת קדמית ודלת אחורית. הסבר מהי כל דלת, בתשובתך פרט מהי הדלת בה סוקר מאבק האמהות החד- הוריות, ומהי הסכנה בחשיפה תקשורתית דרך דלת זו. (9 נקודות)

נושא : חוקי התקשורת, אתיקה עיתונאית.
עיתונאי חושף כי ראש-עיר מימן את שהות בנו בחו"ל, בכספי משרדו. העיתונאי מפרסם את הדבר בעיתון. ראש העיר תובע את העיתון בגין הוצאת דיבה.
• הציגו מהן שתי ההגנות השמורות לעיתון על- פי החוק במקרה זה? ( 8 נקודות')

בנו של השר אפי איתם, המשרת כקצין בדרגת סגן משנה, בבית הספר לקצינים של צה"ל, בה"ד 1 הודח מתפקידו לאחר שנהג ברשלנות בנישקו ופלט כדור. פליטת הכדור היתה מאקדח. למרבה המזל לא היו נפגעים. הידיעה הועלמה מן התקשורת ונעשה מאמץ אדיר למנוע את פרסומה.

• האם הפרסום שלעיל הוא "עניין לציבור" או "עניין ציבורי" בתשובתכם הסבירו את שני המושגים וציינו האם על התקשורת לפרסם או להימנע מפרסום מקרה זה. (9 נקודות)

במהלך מערכת בחירות לראשות עיר גדולה בארץ, דיווח אחד העיתונים המקומיים פרטים על מצב בריאותו של ראש העיר, המתמודד גם כן בבחירות אלה.

• כיצד ניתן להצדיק פרסום זה בעזרת הקריטריונים להכנסת ידיעה לעיתון? מנו שני (2) קריטריונים התומכים בפרסום הידיעה וסיבה אחת (1) האומרת כי אין לפרסם את הידיעה. (8 נקודות)

נושא: תקשורת דמוקרטיה וחברה
קיימת מחלוקת כיצד התקשורת צריכה לנהוג בשעת חירום (מלחמה או מצב ביטחוני קשה כמו האינתיפדה בישראל)
• הסבירו והדגימו שני דגמים מרכזיים של התקשורת ומנו יתרון וחיסרון של כל סוג. (8 נקודות).

עיתוני החג מלאו בכתבות לציון 30 שנה למלחמת יום הכיפורים. בחלוף שלושה עשורים קל לנתח את הטעויות שעשתה ממשלת גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין שהיה השליט הכל יכול. התקשורת או הציבור לא התנגדו למדיניותם ולא איימו על כוחם לטוב ולרע.

• הסבירו מדוע הרגישו העיתונאים שותפים ל"מחדל" יום הכיפורים. בתשובתכם התייחסו לדגם השליט ביחסי תקשורת - שלטון בתקופה זו ולמאפייני מפת התקשורת. (8 נקודות)

"השיח התקשורתי והציבורי על תפקוד התקשורת בימי מבצע "חומת מגן" היה לוהט, המבקרים, מימין ומשמאל, הטיחו בתקשורת טענות שהיא "מגויסת", שופרו של צה"ל, מקהלת הצבא הכחול-לבן, "מתקרנפת" ובוגדת בשליחותה. לעומתם, היו שהטיחו באותה התקשורת ובאותה העת האשמות על "שירות האויב", בגידה, דוברות של ערפאת וכמו תמיד, "הסכין בגב האומה". 11 הדילמות של העיתונאים - גבי ווימן
• הסבירו והדגימו שתי (2) דילמות בפניהם ניצבו העיתונאים במבצע "חומת מגן" בתשובתכם הסבירו שני הבדלים בתפקוד העיתונות במלחמת יום הכיפורים ובמבצע "חומת מגן". (9 נקודות)

נושא: אתיקה ורייטינג
כתבה זו הופיעה בעמודו הראשון של עיתון מעריב -

אמא ובתה הקטנה נפצעו בפיגוע ירי

אמש בשעה 10 בלילה עשתה משפחת ח' את דרכה לביתה שביישוב הר גילה * ליד צומת וולג'ה שמדרום לירושלים נפתחה אש מטווח קצר לעבר המכונית * האם צ' נפצעה קשה ובתה ח' בת התשע נפצעה בינוני. * ילד וילדה נוספים נפגעו באורח קל מהלם ורסיסים. * מועצת יש"ע: "ההודנא קורסת".

בעקבות פרסום הכתבה זעמה משפחת הנפגעים על הפרסום.

• הסבירו מדוע, לדעתכם, זעמה המשפחה על פרסום הכתבה תוך התייחסות לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות.
• הסבירו מהו הקשר בין "המרדף אחרי הרייטינג" לפרסום כתבות כגון זו שלפניכם.

בכתבה המקורית פני הנערה ופלג גופה העליון היו גלויים. על מנת למנוע פגיעה נוספת בפרטיות טושטשה התמונה שניתנת במבחן זה.

עיתונות פופולארית ואיכותית
"הירידה הברורה במספר הכולל של הידיעות, המתפרסמות בעמודי החדשות המובילים בשני העיתונים, היא עדות למעמדו המתכרסם והולך של הטקסט ולביטולו מפני כותרות ותמונות גדולות וצעקניות"
אמירה זו מהווה חלק מהמסקנות של מחקר השוואתי - שפורסם בעיתון העין השביעי/ ספטמבר 2003 - שבדק את עמוד הראשון של היומונים הפופולריים, "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" במהלך חודש יולי 2003, תוך השוואה לנתונים מחודש יולי 1998.
• הסבר/י לאיזה סוג של עיתונות מתאימה נטייה זו. בתשובתכם הסבירו ארבעה מאפיינים של עיתונות מסוג זה.
• איזה סוג של עיתונאי מתאים יותר לעיתונות מעין זו? הסבר/י ונמק/י.

נושא: עיתונות האינטרנט וחופש הביטוי
"לקרוא ולהעביר הלאה. צריך להפיץ את האמת לכמה שיותר אנשים. > >הידיעה סופקה לי על ידי אדם שמיקצועו מוגדר כעיתונאי. . . . האמת על "השבוי" טננבאום. . . . >אני רותח מזמן מהדרך בה מוסתרים הפרטים הרלוונטיים לנושא מהציבור הרחב. . > >ומבקש להתחלק איתך ועם חבריך בנטל המעיק. > >מזה זמן אנו קוראים על צו איסור הפרסום בעניין נסיבות מעצרו של ה"שבוי טננבאום בלבנון. . . טננבאום נדבק בחיידק > ההימורים וכדי לשלם החוב נסע לרכוש קוקאין בחו"ל>האדון טננבאום תיכנן למכור את הקוקאין בשובו לישראל ולעשות "מכה" של רווח" - המידע הנ"ל הועבר באינטרנט בעוד צו האיסור עדיין לא הוסר.
• הסבירו יתרון וחיסרון בפרסום ידיעה זו באינטרנט. בתשובתכם התייחסו לזכות הציבור לדעת, זכויות הפרט והשיח הציבורי בעניין החלפת השבויים.

רשת האינטרנט יוצרת "זן חדש של כלי תקשורת" שעל מאפייניה נמנים: במקום המודל התקשורתי החד-כיווני מאפשרת הרשת מודל של "כולם לכולם" המגביר את יכולתו של הפרט להשתתף בשיח הדמוקרטי, להשיג מידע, לגבש ידע באופן עצמאי, ולהיות דובר אקטיבי. זאת ועוד, ברשת נעלם מעמד המתווכים הישן - המוציאים לאור, המדפיסים, ושאר "שומרי השער".


http://halemo. net/info/council/internet. rtf

• הסבירו מהן התקנות לגבי חופש הביטוי באינטרנט ומהי הבעיה באכיפתן. לוו תשובתכם בדוגמה.

כתיבה עיתונאית
"גם עיתוני איכות, ולא רק עיתונים פופולריים, מעניקים חשיבות רבה לממד האנושי בסיפור העיתונאי. הנוסחה לכתיבת ידיעות, שפותחה ע"י היומן הכלכלי היוקרתי וול סטרייט ז'ורנל ומכונה על שמו, מלמדת על כך. " (הארץ 28.5.96)
• מהי טכניקת הפרמידה ההפוכה ומהי הטכניקת עפ"י הנוסחה של וול סטרייט ז'ורנל בכתיבה העיתונאית? בתשובתך הסבירי את הטכניקות, ציירי והדגימי מתי יש להשתמש בטכניקות אלו.

לפנייך שלושה (3) שמות של מרואיינים. שייכי כל מרואיין לסוג השייך לו, וכתבי באיזו טכניקה או טקטיקה היית משתמשת כדי לראיין כל מרואין. שימי לב: נמקי את תשובותייך.

המרואיינים:

• שר האוצר: מר בנימין נתניהו.
• סא"ל אופק בוכריס (שנפצע בג'נין וחזר אחרי שנתיים לפקד על סיירת אגוז).
• רחלי מימון שהצילה ילד שנפל מקומה שלישית.

"הבנתי פעם נוספת את עוצמתה של התקשורת היוצרת דימוי מסויים לאדם או ליישוב מתחזקת את הדימוי ואפילו מחזקת אותו. . . . . ישנם מקומות נוספים שבהם כולנו מדשדשים עדיין בתוך הסטיגמה".

• הגדירו מהו סטראוטיפ והסבירו כיצד מתקשר הסטראוטיפ לייצוג הפריפריה בתקשורת (4 נקודות).
• הסבירו והדגימו שתי בעיות הנובעות מהייצוג הסטראוטיפי של עיירות הפיתוח במדיה. (4 נקודות).
• הסבירו שני קשרים בין המרחק הגיאוגרפי והחברתי של אנשי התקשורת מהפריפריה לדרכי הסיקור והבימוי העיתונאי. (3 נקודות).

לדברי אבי בניהו אמצעי התקשורת אינם מדווחים על השינוי החיובי המתחולל באור עקיבא.

• הסבירו את טענתה המרכזית של אסכולת "קביעת סדר יום ציבורי" הדגימו מתוך טענתו של בניהו האם סיקור באור עקיבא תומך או שולל אסכולה זו. (4 נקודות).
• הסבירו את המושגים "חדשות קשות וחדשות רכות" ואת השפעתן על סדר היום הציבורי, האם דרכי הסיקור של עיירות הפיתוח מתאימות בעיקר לנושא "חדשות קשות" או "חדשות רכות". נמקו תשובתכם. (4 נקודות).
• מנו יתרון וחסרון בהקרנת סדרות טלוויזיה העוסקות בעיירות הפיתוח על קביעת סדר היום הציבורי של עיירות הפיתוח. (3 נקודות).

נושא: מפת התקשורת בישראל
חבר הכנסת יובל שטייניץ הגיש הצעת חוק שמטרתה להגביל את כוחם של בעלי העיתונים הגדולים. הצעתו של שטייניץ קבעה כי עיתון השולט על יותר מ - 50% מהשוק הישראלי יפורק וכי בעל שליטה בעיתון ישראלי לא יוכל להיות בעל מניות בערוץ תקשורת אחר.
• הסברו והדגמו לאיזו תופעה במפת התקשורת בישראל מתייחס הציטוט הנ"ל. (8 נקודות)

...ביום למחרת העלאת ההצעה העיתונים "הארץ" וידיעות אחרונות" לא דווחו על הצעת החוק ו"מעריב" פרסם ידיעה קטנטונת.

• הסברו מהו מודל "סדר היום הציבורי" ומדוע הצעת החוק של שטייניץ לא עלתה לסדר היום הציבורי. (בתשובתכם על סעיף התייחסו גם לתשובתכם על סעיף א בשאלה זו). (8 נקודות)

• אחד החששות שהניעו את ח"כ שטייניץ ליזום הצעת חוק זו היה החשש מפני "פלורליזם מדומה". הסבירו תופעה זו. בתשובתך הסברו כיצד חשש זה מתקשר למבנה הבעלות על אמצעי התקשורת בישראל, ומדוע מבנה בעלות זה יכול לגרום לפגיעה בזכות הציבור לדעת? (9 נקודות)

"קומדית מצבים היא חלק בלתי נפרד משדורי הטלוויזיה ותוכנית משדרים שבועית לא תהיה שלמה בלעדיה" (ד. למיש-החופש לצפות)

• הסבירו מהי קומדית מצבים\סיטקום? (4 נק')
• ציינו והסבירו 5 מאפינים עיקריים של הסיטקום? (5 נק')
• עמדו על שלושה הבדלים עיקריים בין קומדיית מצבים לאופרת סבון. (4 נק')

השופט ברק טוען כי: "חופש הביטוי הוא הנותן למשטר את אופיו הדמוקרטי" ( בג"צ 14/86).
אולם בדמוקרטיה , ישנם גם מצבים בהם מגבילים את חופש הביטוי.

• הסבירי באילו מישורים יש להגביל את חופש הביטוי. (לווי את תשובתך בדוגמאות אקטואליות)
• הסבירי מהי אתיקה עיתונאית. בתשובתך פרטי 3 חובות וזכות אחת של העיתונאי (המוזכרות בתקנון האתיקה)

במעגל האמהות החד הוריות התנהל מאבק מתמיד בין הקבוצה הירושלמית, בראשות אילנה אזולאי שטענה כי יש לצאת בפעולות אלימות: שריפת צמיגים, חסימת כבישים ועוד. לבין ויקי כנפו שטענה כי מחאה אלימה תזיק לדעת הקהל של הקבוצה.
• קיימות שתי דרכים לקבלת פרסום וחשיפה בתקשורת- "דלת קדמית" ודלת אחורית". הסבירו את שני ה"דלתות" הדגימו מתוך הציטוט שלעיל.
• הציגו מודל המתאר את הדרך בה צריכה קבוצת מחאה לנקוט על מנת לזכות בסיקור חדשותי

"הגיוון הרב של דוגמאות לסרטים תיעודיים , מעיד על הקושי במציאת הגדרה מדוייקת למונח "תעודי" (הלגה קלר "לדעת לצפות, עמ' 110)
• הציגי שלושה סוגים של הסרט התיעודי.
• צייני והסבירי שלושה הבדלים מהותיים המבדילים בין סרט עלילתי לבין סרט תיעודי?

"החדשה אינה האירוע עצמו אלא הדיווח עליו" (דינה גורן, 1986)
• נתחי כל כותרת ע"פ 2 שיקולים מקצועיים ושיקול אישי אחד:
"למרות גל הפיגועים, החליט ראש הממשלה שרון, להמשיך את ביקורו בהודו".
"המועמד הדמוקרטי המוביל, גון קרי, מכחיש את השמועות על רומן שניהל מחוץ לנישואין"

• הסבירי מהי עיתונות צהובה ומני שלושה ממאפייניה.
בתשובתך, הסבירי איזה מבין הכותרות תדווח בעיתונות צהובה.

אלימות
• הציגי שתי תיאוריות המתארות את הקשר שבין אלימות בחברה לבין צפיה בטלוויזיה. עם איזו מהן את מזדהה יותר. הסבירי.
• הסבירי את הקשר בין האלימות בשידורי הטלוויזיה לתיאוריית :"אובדן הילדות של פוסטמן" בתשובתך, הציגי את הטענה העיקרית של תיאוריית אובדן הילדות.

שאלות ידע קצרות
• הסבירו מהי "עיתונות צהובה" וציינו שני (2) מאפיינים מרכזיים של עיתונות צהובה.
• הסבירו מהו "אירוע מדיה" וציינו שני (2) סוגים של אירוע מדיה שאתם מכירים.
• הסבירו את מודל לאסוול וציינו את מרכיביו העיקריים של המודל.
• הסבירו מהי 'בעלות צולבת' וציינו מהי הבעייתיות העיקרית הנובעת מקיומה של תופעה זו בתקשורת הישראלית.
• הסבירו מהי 'אתיקה עיתונאית' וציינו שני (2) כללי אתיקה עיתונאית המקובלים בתקשורת הישראלית.
• מהו ההבדל העקרוני בין חוק לשון הרע במדינת ישראל לבין ההלכה היהודית?
• על-פי תיאוריית החיברות-הסוציאליזציה ישנם 4 סוכני חיברות (סוציאליזטורים) במהלך החיים. כתבי מי הם?
• באיזו דרך מוחקת הטלוויזיה את הקו המפריד בין ילדות לבגרות על פי ניל פוסטמן במאמרו "אובדן הילדות"?
• הסבירי את ההבדל הקיים בין חדשות רכות לחדשות קשות.
• הסבירי את ההבדל בין חדשות מתוזמנות לחדשות שאינן מתוזמנות.
• כיצד יוצרים פרסומת? כתבי את שני השלבים הראשונים.
• האם לדעתך יש השפעה חזקה יותר לפרסומת גלויה או לפרסומת סמויה- הסבירי מדוע.
• מהי ההגדרה המלאה ל"חופש הביטוי"?
• הסבירו את המושג "הטיות המדיה" וציינו סוג אחד של הטיית מדיה עפ"י הרולד איניס.
• ציינו שלושה (3) מאפיינים של 'עיתונות צהובה'.
• הסבירו מהי 'אתיקה עיתונאית' ומהי חשיבותה.
• הסבירו מהם "חוקי המדיום" וציינו חוק אחד של המדיום הטלוויזיוני.
• הסבירו מהי אסכולת "ספירלת השתיקה".
• הסבירו מהי "פקודת העיתונות".
• ציינו את ארבעת (4) השלבים של מודל כספי להתפתחות אמצעי התקשורת.
• הסבירו את המושג פלורליזם מההיבט המבני והתכני.
• הציגו ארבעה סוכני חיברות על פי רוזנגרן.
• הסבירו מהי זהות קולקטיבית - קבוצתית.
• הסבר ודוגמה למושג אימפריאליזם תרבותי.
• הסבר המושג אינטרקטיביות.
• הבדל בין "עיתונאי שומר סף " לעיתונאי "פרקליט".