אומנות הקולנוע

לקט שאלות גדולות ובינוניות

כפי שנמסר לפרסום על ידי הפיקוח על הוראת תקשורת

"לפי התפיסה הניאו-ריאליסטית התכנים בהם הקולנוע עוסק מחויבים לחברה שהם פועלים בה." (ענר פרמינגר ,מסך קסם)
מדוע היוצרים הניאו-ריאליסטים מחויבים לחברה בה הם נמצאים? בתשובתך תאר את תפיסת הקולנוע הניאו-ריאליסטית. (7 נקודות)
מהם מאפייניו הקולנועים של זרם הניאו-ריאליסטי? הצג ארבעה מאפיינים והדגם מתוך הסרט "גונבי האופניים". (10 נקודות)
כיצד השפיע הקולנוע הניאו-ריאליסטי על הקולנוע הישראלי העכשווי? הבא שתי דוגמאות מהסרט "כנפיים שבורות". (8 נקודות)
"יסודה של אומנות הקולנוע הוא העריכה. הקולנוע הצעיר של רוסיה הסובייטית החל בהתקדמותו כשהוא מצויד בסיסמה זו". (ענר פרמינגר, מסך קסם)
מה מאפיין את הקולנוע הסובייטי? בתשובתך התייחס למטרת הקולנוע, יחסו של השלטון לקולנוע וסגנון הסרטים. (7 נקודות)
מהי תיאוריית המונטא'ז ? ציין שתי דוגמאות מהסרט "אוניית הקרב פוטיומקין". (10 נקודות)
במה דומה הקולנוע הישראלי של שנות החמישים לקולנוע הסובייטי ? הדגם מהסרט "הם היו עשרה" (8 נקודות)

הגל החדש הצרפתי - סוף שנות החמישים -
"הסרטים הללו שברו מוסכמות קולנועיות רבות שאפיינו את תעשיית הסרטים הוותיקה. ההשתחררות מהכבלים הישנים הייתה כלכלית, תמאטית וצורנית" (ענר פרמינגר מסך קסם)
ציין והסבר כיצד באה לידי ביטוי ההשתחררות של היוצרים בתקופה זו? בתשובתך ציין שלושה ממאפייני "הגל החדש". (8 נקודות)
באלו אמצעים קולנועים השתמש גודאר בסרטו "עד כלות הנשימה" כדי לבטא את תפיסת היחס בין מציאות לאשליה שבסרט? בתשובתך התייחס לעריכה, פסקול וסגנון צילום) (10 נקודות)
מה מעמדו של היצ'קוק כיוצר בקולנוע האמריקאי לפי תיאוריית היוצר? נמק. (7 נקודות)
"צ'ארלי צאפלין הוא אחד היוצרים המעטים, שעברו מעידן הראינוע לקולנוע, אם כי המעבר שלו היה איטי מאד. יתרה מזו, צ'אפלין הפך את הקושי הזה למוטיב מרכזי ברוב סרטיו (בשנים 1931-1952)." (ענר פרמינגר, מסך הקסם)
ציין והסבר כיצד השפיע הופעת הקול הסינכרוני על תעשיית הקולנוע? בתשובתך הסבר שלוש השפעות. (8 נקודות)
כיצד התמודד צ'אפלין עם המעבר מהראינוע לקולנוע ? תן שתי דוגמאות מהסרט "זמנים מודרניים". (6 נקודות)
"סאלח שבתי" קיבע את אחד הזרמים העיקריים של הקולנוע הישראלי העתידי-הקולנוע העדתי, שלימים כונו הסרטים המשתייכים אליו "סרטי בורקס" (הטלוויזיה החינוכית הישראלית, על הקולנוע הישראלי בשנות ה- 60, 70, 80, 90)
ציין והסבר מהו ז'אנר סרטי "הבורקס"? הדגם מתוך הסרט "צרלי וחצי". (8 נקודות)
מדוע ז'אנר סרטי הבורקס הצליחו אצל הקהל ולא אצל מבקרי הקולנוע? (6 נקודות)

סרט הקולנוע "המופע של טרומן" מותח ביקורת על החברה המודרנית "חברת השפע" ובעיקר על מעמדה וכוחה שח הטלוויזיה בחברה זו.

מהי הביקורת שמותח הסרט על הטלוויזיה ?בתשובתך יש להתייחס לנקודות הבאות: אשליה ומציאות, היחס לצופים, פרסום, מעמד הבמאי. (9 נקודות)
ציין והסבר לאיזה ז'אנר קולנועי היית משייך סרט זה? (5 נקודות)
"הקולנוע המודרני נולד עם הסרט "האזרח קיין" בשנת 1941" (ענר פרמינגר ,מסך קסם)
ציין והסבר מהם החידושים שיש בסרט "האזרח קיין "ביחס למבנה העלילה ותפיסת הזמן הקולנועי? (8 נקודות)
מדוע מתייחסים לסרט זה כראשית המודרניזם בקולנוע? נמק תוך התייחסות לאחד ממאפייני המודרניזם בקולנוע. (6 נקודות)

סרט תעודה אינו תיעוד מכאני אלא ביטוי חזותי של ראיית היוצר.
(25 נק')
א. ציינו שתי גישות שונות של יוצרי סרטים תיעודיים לנושאי סרטיהם, הדגימו כל גישה עפ"י סרט אחד. (10 נק')
ב. עד כמה יכול הסרט התיעודי להתקרב למציאות? הסבירו את בעייתיות היחס שבין דימיון לעובדה, הדגימו דבריכם עפ"י סרט אחד. (7 נק')
ג. התמקדו באיכויות הצורניות והסגנוניות של הסרט התיעודי "ריטה אטריה - נערה אחת כנגד המאפיה". (8 נק')
"יש הבדל גדול מאוד בין ההבעה המילולית של סיפור בספר לבין ההבעה שלו בקולנוע" (לדעת לצפות, הלגה קלר עמ' 61)
א. מהם ההבדלים בין אומנות הקולנוע לאומנות הספרות? (ציינו ארבעה הבדלים ) הדגימו שני הבדלים בעזרת שתי יצירות ספרותיות שעובדו לסרטי קולנוע. (12נק')
ב. עיבוד יצירה ספרותית (רומן) לסרט קולנוע מהווה הזדמנות ליוצר הסרט להציע פרשנות, ניתוח והערכה באמצעות המדיום האומנותי שלו. מהן הבעיות המרכזיות העומדות לפניו? הדגימו עפ"י סרט אחד. (6 נק')
ג.ברומן ניתן ספור המעשה באמצעות אדם אחד שהוא המחבר הכל יודע, עד ראייה או משקיף מן הצד. האם כך הוא הדבר גם בקולנוע? הסבירו והדגימו עפ"י רומן שעובד לסרט קולנוע. (7 נק')

מערכת היחסים בין הורים לילדים מטופלת רבות בקולנוע העולמי. (25 נק')

א.תארו שלוש גישות אפשריות המתמודדות עם נושא זה בקולנוע, ציינו דוגמא קולנועית אחת לכל גישה שהזכרת, נמקו בחירתכם. (12נק')
ב. הסרט "אנשים פשוטים"/ רוברט רדפורד מציג באופן חריף חוסר תקשורת בין אם לבנה על רקע משבר משפחתי. מהם הגורמים לקשר הפגום? מהו הפתרון המוצע בסרט? הדגימו דבריכם עפ"י סצינה אחת מתוך הסרט. (8 נק')
ג. מייק לי בסרטו "מותק של חיים" מטפל בסוגיית יחסי הורים ילדים אך חורג מהגישות המקובלות בקולנוע. הסבירו והדגימו עפ"י סצינה מתוך הסרט. (8נק')

יוצרים בקולנוע (14 נק')

אלפרד היצ'קוק הבמאי נחשב לאבי ז'אנר המותחן.

א. מה הייתה שיטתו המיוחדת של היצ'קוק ליצירת מתח? הדגימו עפ"י הסרט "הצפורים". (6 נק')
ב. כיצד יצר היצ'קוק את המתח באמצעות מבע קולנועי ייחודי (עריכה צילום וכדומה)+ בסרט "פסיכו"? (8 נק')

קולנוע ישראלי (14 נק')

הסרט "סלאח שבתי" שייך לסרטי הבורקס ובנוסף עוסק בדמותה של המעברה.

א. הגדירו מהם סרטי בורקס, ציינו שלושה מאפיינים . (8 נק')
ב. כיצד מציב הסרט "סלאח שבתי" שיח חתרני באשר למהות הקליטה של תושבי המעברה? הדגימו (6 נק')

קונפליקט הוא מאבק או התנגשות פנימית או חיצונית. (14 נק')

תארו את אופיו ומשמעותו של הקונפליקט בסרט "חברות"/דן וולמן ,באילו אמצעים קולנועיים הוא מעוצב? ( זוויות צילום, תאורה, פס- קול וכדומה) (14 נק')

רוב הסרטים משתייכים לז'אנרים מוגדרים כגון: סרטי גנגסטרים, מערבונים, קומדיות, מחזמרים ועוד. (14 נק')
א. הגדירו מהי קומדיה ומהן מטרותיה? (6 נק')
ב. הדגימו את עקרונות הקומדיה עפ"י סרט אחד - האם השיגה קומדיה זו את מטרותיה? (8 נק')

בעשור האחרון של הראינוע תפס הקולנוע הגרמני מקום חשוב בהשפעה על מדיום זה.

א. תאר את מאפייני האקספרסיוניזם הגרמני. כתוב 2 מאפייני תוכן ו-2 מאפייני צורה. הבא דוגמאות מהסרטים - הקבינט של ד"ר קאליגארי, מטרופוליס. (8 נק')
ב. הסבר את דעת החוקרים על הקשר בין התקופה בה נעשו הסרטים האקספרסיוניסטים ובין צורתם ותוכנם.
ג. תאר את השפעת האקספרסיוניזם הגרמני על הוליווד באותה תקופה.כיצד משקף זאת הסרט- הזריחה?

המעבר מראינוע לקולנוע היה תהליך מתמשך שנמתח לאורך ארבע שנים בקירוב. צ'ארלי צ'אפלין היה בין היוצרים המעטים שעברו לעידן הקולנוע.

א. בסרטיו של צ'אפלין מאותה תקופה ניתן לראות כי הוא מתייחס למדיום הישן ועימותו עם החדש הסבר כיצד זה בא לידי ביטוי בסרטיו והבא 3 דוגמאות משלושה סרטים שונים. (8 נק')
ב. הסבר כיצד השתמש צ'אפלין בקול והפך אותו לבעל משמעות חדשה בשפת הקולנוע מלבד אמצעי לסיפוק מידע מילולי. הבא 3 דוגמאות משלושה סרטים שונים. (7 נק')
ג. סרטו של צ'אפלין אורות הבמה נחשב כסגירת מעגל וכאפילוג ליצירתו של צ'אפלין. הסבר מדוע והבא 2 דוגמאות מתוך הסרט. (7 נק')

הקולנוע המודרני נולד עם הסרט "האזרח קיין" ב-1941.

א. הסבר מדוע נחשב אורסון וולס ליוצא דופן בתקופתו (7 נק').
ב. מה היו חידושיו של וולס בסרט האזרח קיין שבעקבותיהם הוא נחשב למבשר הקולנוע המודרני?
(3 חידושים) הבא 3 דוגמאות. ( 8 נק')
ג. מה הם המאפיינים של הקולנוע המודרני? הבא 2 דוגמאות. אילו מהמאפיינים שציינת מופיעים לראשונה בסרט האזרח קיין? (7 נק')
"אני מאמין במרד אומנותי. אני סבור שגישות חדשות, צורות חדשות, נחוצות בכדי לשקף את העולם המשתנה בו אנו חיים" (פריץ לנג, מתוך הספר "מסך קסם" עמ' 67).
מהו הרקע ההיסטורי והחברתי לצמיחת האקספרסיוניזם הגרמני בקולנוע? (6 נק')
צייני שלושה ממאפייני האקספרסיוניזם הגרמני, שניים תוכניים ואחד צורני, והביאי דוגמא לכל מאפיין מתוך סרט שראינו. (7 נק')
כיצד השפיע האקספרסיוניזם הגרמני על זרם "הסרט האפל", ובמה הוא נבדל ממנו? הביאי דוגמא מתוך הסרט "שדרות סנסט". (6 נק')
האם היית משייכת את הסרט "שם המשחק" לזרם הסרט האפל, הביאי לתשובתך שתי ראיות בתוכן ושתיים בצורה מתוך הסרט. (6 נק')

ישנם סרטם המתפקדים כמיתוס מודרני.

על איזה צורך אישי וחברתי עונה המיתוס וכיצד? (6 נק')
הסרט "מלחמת הכוכבים" (תקווה חדשה) הינו מיתוס מודרני, אילו מאפיינים הופכים אותו לכזה. צייני שלושה מאפיינים. (7 נק')
למרות ההבדלים ביניהם "מלחמת הכוכבים" ו"שר הטבעות" הם מיתוסים מודרניים. לאיזה ז'אנר ניתן לשייך כל אחד מהם? מה המשותף לשני הסרטים? הדגימי מתוך הסרטים. מני לפחות ארבעה דברים משותפים. (7 נק').
כיצד מתייחס הסרט "שרק" לנושא המיתוס. הוכיחי את תשובתך מתוך הסרט. (5 נקודות)
צ'אפלין רושם לפניו את האגואיזם והאבסורדיות בעולם... ומקבל אותם בענווה" (רנואר , מתוך הספר "מסך קסם" עמ' 51)
צייני שניים מהנושאים החוזרים במכלול יצירותיו של צ'אפלין. (6 נק')
מה חידש צ'אפלין מבחינת השימוש באביזרים בסרטים? הביאי שתי דוגמאות לכך מתוך שני סרטים שונים שלו. (6 נק')
מה ניתן ללמוד מסרטיו השונים של צ'אפלין על ייחסו למעבר מהראינוע לקולנוע? הביאי דוגמאות מתוך שניים מסרטיו. (7 נק')
כיצד השפיע עברו של צ'אפלין על הקולנוע שלו. הביאי דוגמא להשפעה זו מתוך סרט שלו. (6 נק')
"כל מה שיש בו חשיבות בקולנוע שאחרי 1940, הושפע מהאזרח קיין" (פרנסואה טריפו).
האזרח קיין הוא סרט חדשני לזמנו, מהם החידושים המופיעים בו? כתבי שניים מהחידושים (5 נק')
מהי התעלומה המניעה את הסרט ומה פתרונה? (4 נק').
מה הופך את "האזרח קיין" לסרט מודרניסטי? (5 נק').
"בצילומי חוץ הפרטים והאור מעוררים רעיונות קולנועיים בסיסיים. אתה נמצא במגע עם החיים, מה שאינו קורה על הבימה או באולפן..."
במה מתאפיין הקולנוע הניאו-ריאליסטי מבחינת צורה ותוכן? הביאי שתי דוגמאות לכל בחינה מתוך הסרט "גונבי האופניים". (7 נק')
אילו מרכיבים ניאו-ריאליסטים מאפיינים את הסרט "הכד" (מתוך "קאוס" של האחים טביאני)? צייני שני מאפיינים. (7 נק')

הקולנוע ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב התודעה בישראל.

כיצד מיוצגת דמות הדתי בסרט "האח של דריקס". (7 נק')
מה ההבדל בין אופן ייצוג זה לאופן ייצוג הדתי בסרט "ההסדר"? (7 נק')

ישנם דרכים רבות ושונות להתבוננות במציאות ובהתאם רבים ושונים הם סוגי הסרטים התיעודיים.

מהם המאפיינים של שיטת עבודתו של ז'אק פרין, במאי הסרט "ציפורים נודדות"? (7 נק')
מה מייחד את עבודתו ביחס לסטנדרטים המקובלים של הקולנוע התיעודי? (7 נק')

האחים לומייר, מלייה, פורטר וגריפית', הם חלוצי הקולנוע.

א. מה חידש מלייה בתפיסה העקרונית של הקולנוע, מעבר למה שעשו האחים לומייר? תן דוגמא אחת. (8 נקודות )
ב. מה הוסיף פורטר על מה שעשה מלייה? תן שלוש דוגמאות שונות מתוך סרטיו. ( 10 נקודות )
ג. הסרט המשמעותי ביותר של גרפית הוא: "הולדת אומה" (1915).
מהם מאפייניו העיקריים של הסרט? תן דוגמא . (6 נקודות)
כיצד השפיע על הקולנוע הרוסי? (4 נקודות)
"...צ'אפלין רושם לפניו את האגואיזם והאבסורדיות בעולם וכמו הנוצרים הראשונים מקבל אותם בענווה. זוהי קבלה המרככת את הלב הציבורי ומרחיקה אותם מפתרונות של אלימות. בסרטיו אין שפיכות דמים. אני משוכנע שגל האלימות הפוקד אתנו כיום נובע בחלקו מן העובדה שבמשך עשרים שנה נחסכו סרטיו של צ'ארלי צ'אפלין מהעולם" כך ספד ז'אן רנואר בספרו לצ'אפלין.
הוכיח/י את דבריו של רנואר, על אי האלימות שבסרטיו של צ'אפלין, בעזרת שתי דוגמאות מסרטיו של צארלי צאפלין.
ציין/י את מאפיניו היחודיים של צ'אפלין והבא/י דוגמא אחת לכל מאפיין.
כיצד התייחס צ'אפלין לכניסת הקול בקולנוע? הבא/י דוגמא אחת ליחס זה בסרטיו.
"הקולנוע הנאו ריאליסטי טשטש את הגבול בין התסריטאי, הבמאי, הצלם והעורך..." ענר פרמינגר - מסך הקסם
כיצד נוצר "טשטוש" זה? הבא/י דוגמא אחת.
על איזה רקע היסטורי צמח הנאו-ריאליזם האיטלקי? הבא/י שתי דוגמאות של סרטים.
כתוב/י שלושה הבדלים בין תפיסת הקולנוע הנאו ריאליסטי האיטלקי ובין הקולנוע ההוליוודי הקלאסי. הבא/י דוגמא אחת של סרט המיצג לכל אחד מהזרמים.

"האזרח קיין" - אורסון וולס, הינו אחד הסרטים החשובים ביותר שנעשו בקולנוע.

הסרט פועל בשלושה רבדים: האישי, הלאומי והרפלקטיבי. הסבר. (12 נק')

וולס צילם מזוויות בלתי שגרתיות, שיצרו אמירה התואמת את הסצינה.

תן 2 דוגמאות לכך מהסרט. (8 נק')
"ההנחה העומדת בבסיסו של הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני הוא שהאמן אינו מחויב לחוקי הטבע, אלה לביטוי רגשותיו ביחסו אליו..." ענר פרמנגר - מסך הקסם.
מה הם מקורותיו של הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני? הבא/י דוגמא ממקורות אלה.
מה הם מאפיניו של הבולטים של זרם זה בקולנוע? הבא/י דוגמא אחת

"בצהרי יום" ו"שיר אשיר בגשם" הם נציגים של שני ז'אנרים חשובים בהיסטוריה של הקולנוע.
הגדר/י שלושה מאפיינים בולטים של כל אחד משני הז'אנרים - בצורה ובתוכן.
אילו שינויים עברו שני הז'אנרים במשך השנים? הבא/י דוגמא אחת לכל אחד מהם.

הקולנוע ישראלי שנוי במחלוקת לגבי שיקופו את החברה הישראלית.

א. הצג ארבעה נושאים בהם עוסק הקולנוע הישראלי, תן דוגמא אחת לכל אחד. (12נקודות).
ב. דמותו של "הדתי" בקולנוע הישראלי סטריאוטיפית.

מה מאפייני דמות הדתי בקולנוע הישראלי?

תן שתי דוגמאות מסרטים ישראליים. ( 8 נק' )

אלפרד היצ'קוק היה אמן סרטי המתח. אפשר לאמר שהוא יצר ועיצב את הז'אנר, קבע את חוקיו, שבר והגדירם מחדש.

מה היתה שיטתו של היצ'קוק ביצירת מתח? הבא/י דוגמא.
מהו הנסיון שעשה היצ'קוק בסרטו "החבל"? מה היו מסקנותיו?

ד"ר נורית גרץ במאמרה: "שוב לא אותם שדות", מחלקת את הקולנוע הישראלי לז'אנרים שונים (קולנוע לאומי-ציוני, עדתי, אישי, פוליטי וסרטי נעורים).
בחרו בשלושה ז'אנרים והסבירו מהם הגורמים:
החברתיים,כלכליים,פוליטיים, של אותה תקופה שגרמו לצמיחתם. (10 נקודות)
בחרו סרט אחד בכל ז'אנר והסבירו כיצד מאפייני הז'אנר באים לידי ביטוי ב:
נושא מרכזי. (5 נקודות)
אפיון דמויות. (5 נקודות)
צילום ועריכה. (5 נקודות)
לפניכם שני זוגות סרטים. אחד שייך לקולנוע הוליבודי והשני לקולנוע עצמאי: - "אשה יפה" (הוליבודי) - "נהג מונית" (עצמאי). - "מת לחיות" (הוליבודי) - "כלבי אשמורת" (עצמאי).
א. מהם ההבדלים בתיאור דמות הזונה בסרטים "אשה יפה" ו "נהג מונית"
ובתיאור דמות הגיבור בסרטים: "מת לחיות" ו"כלבי אשמורת"? (13 נקודות)
ב. הסבירו כיצד:
צילום הסרט (4 נקודות)
בחירת אתרי הצילום ( 4 נקודות)
בחירת השחקנים (4 נקודות)
משקפים שתי גישות שונות בהפקה, כאשר משווים בין: "אשה יפה" ו"מת לחיות" לבין: "נהג מונית" ו "כלבי אשמורת".

לפניכם שני זוגות סרטים. הסרט הראשון מייצג תקופה היסטורית מוקדמת ואילו הסרט השני מייצג תקופה חדשה יותר.

"גונבי האופנים" (ניאוריאליזם איטלקי) ו- "סינמה פרדיסו" (קולנוע איטלקי חדש). (2) "עד כלות הנשימה" (גל חדש בצרפת)- ו"עד כלות הנשימה" בגרסתו האמריקאית החדשה.

הסבירו:
א.
מה חשיבות הסרטים המוקדמים שבחרת, לתולדות הקולנוע. ובמה שינו הסרטים הללו תפיסות שהיו מקובלות עד אז ? (12 נקודות).
הסבירו מה דומה ומה שונה בין הסרטים החדשים לבין הסרטים המוקדמים שבחרתם, מבחינת נושאים מרכזיים ושפה קולנועית. (13 נקודות)

בחרו באחד מהז'אנרים הבאים בקולנוע האמריקאי: מערבון או גנגסטר והסבירו:

א. מהם מאפייניו הסיפוריים, ומאפייני הגיבור הראשי? (7 נקודות)
ב. הביאו כדוגמא מקום צילום אופייני או מוטיב אופייני והסבירו את תפקידו בז'אנר שבחרתם. (7 נקודות)

א. תארו בקצרה את מאפייני "הסרט האפל" מבחינת:
הצילום והתאורה (3 נקודות)
העלילה. (3 נקודות)
הדמות הראשית (3 נקודות)

ב. האם לדעתכם הסרט:"שבעה חטאים", הוא סרט אפל אופייני?
הדגימו דעתכם באמצעות קטע מתוך הסרט. (5 נקודות)
הסרטים:" שיער", "גריז" , "הקוסם מארץ עוץ" - הינם סרטים מוסיקליים "טהורים".
הסרטים: "האחים בלוז", "זוהר" , "הדלתות" - הינם סרטים מוסיקליים "מאחורי הקלעים".

א. בחרו סרט מוסיקלי אחד "טהור" וסרט מוסיקלי אחד "מאחורי הקלעים" וערכו השוואה בין שני הסרטים. כיצד המאפיינים המוסיקליים באים לידי ביטוי בסרטים שבחרתם? (7 נקודות)
ב. הסבירו מדוע לדעתכם, קיים ריאליזם או חוסר ריאליזם בסרטים שבחרתם. (7 נקודות)

ז'אנר סרטי נעורים בקולנוע האמריקאי והישראלי -

עירכו השוואה בין שני סרטי נעורים - אמריקאי וישראלי והסבירו מהם מאפייני הז'אנר מבחינת:
(א) עלילה ודמויות (10 נקודות)
(ב) פס קול (4 נקודות)
בשני הסעיפים הביאו דוגמה מתוך סרט אחד לפחות