פרשיות המקרא, ופרשנות לפרשיות אלה
משנה מסכת מעשר שני פרק ה' משניות י-יג
רמב"ם הלכות מעשר שני, פרק יא
ילקוט שמעוני
פרשת ביעור מעשרות ווידוי מעשרות - דפי מקורות ועבודה / יהודה איזנברג
מדברי חז"ל על תרומות ומעשרות
אנציקלופדיה תלמודית, לקט מתוך הערך "ביעור מעשרות"
הרב קלמן כהנא: בעור מעשרות - סיכומי הלכות