בבל
אשכנז
החסידים
אשכנז (פרושים) בארץ ישראל
חסידי חב"ד
כורדיסתאן
לוב
מרוקו
פרס (איראן)
תימן
תוניסיה
ג'רבא