ממנהגי יהודי ג'רבא
(נספח למנהגי יהודי תוניסיה)

שלום חדד

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה

פרק ב - שבת
ב. ההכנות לשבת
ג. תפילת שבת
ד. ממנהגי שבת

פרק ג - חגים, מועדים וצומות
ה. ראש-חודש
ו. ראש-השנה
ז. יום הכיפורים
ח. חג הסוכות
ט. פורים
י. חג הפסח
יא. ימי העומר
יב. חג השבועות
יג. בין המצרים

פרק ד - שמחה ואבל
יד. חתונה
טו. ברית מילה
טז. אבל
יז. שונות


תקציר: לקט ממנהגי יהדות ג'רבא.

מילות מפתח:
מנהג; ג'רבא.