ממנהגי יהדות כורדיסתאן

יצחק עמדי

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
הוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים, תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. ארגון התפילה וסדרי בית-הכנסת

פרק ב - שבת

ג. ההכנות לשבת
ד. תפילות שבת
ה. מאכלי שבת ומלבושי שבת
ו. סדר יום שבת

פרק ג - חגים ומועדים

ז. ראש-חודש וימי התקופה
ח. חודש אלול
ט. ראש-השנה
י. יום-הכיפורים
יא. חג הסוכות והושענא-רבא
יב. שמיני-עצרת ושמחת-תורה
יג. חנוכה
יד. ט"ו בשבט
טו. חודש אדר ופורים
טז. חג הפסח
יז. ספירת העומר וימי הספירה
יח. חג השבועות
יט. ארבעת הצומות ובין המיצרים
כ. תשעה-באב

פרק ד - מצוות ומנהגים

כא. ציצית
כב. תפילין

פרק ה - שמחה ואבל

כג. חתונה
כד. הולדת בנים
כה. בר-מצוה
כו. אבלות
המשמרה

פרק ו - שונות

כז. שונות
ביבליוגרפיה


תקציר:
לקט ממנהגי יהדות כורדיסטאן.

מילות מפתח:
מנהג; כורדיסטאן.