ממנהגי יהדות מרוקו

שלום דנינו

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
הוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. ארגון התפילה וסדרי בית-הכנסת

פרק ב - שבת

ג. ההכנות לשבת
ד. תפילות שבת
ה. מאכלי השבת ומלבושיה
ו. סדר יום השבת

פרק ג - חגים ומועדים

ז. ראש-חודש וימי התקופה
ח. חודש אלול
ט. ראש-השנה
י. יום-הכיפורים
יא. חג הסוכות והושענא-רבא
יב. שמחת-תורה
יג. חנוכה
יד. ט"ו בשבט ושבת-שירה
טו. פורים
טז. חג הפסח
יז. ספירת העומר וימי העומר
יח. חג השבועות (עצרת)
יט. ארבעת הצומות ובין-המצרים
כ. תשעה-באב

פרק ד

כא. ציצית

פרק ה - שמחה ואבל, מסיבות וברכות

כב. חתונה
כג. הולדת בנים
כד. עליית הבנים להפטרה
כה. בר-מצוה והנחת תפילין
כז. אבלות
כז. מנהגי מסיבות
כח. ברכות ואיחולים

ביבליוגרפיה


תקציר: לקט ממנהגי יהדות מרוקו.

מילות מפתח:
מנהג; מרוקו.