ממנהגי יהדות אשכנז (פרושים) בארץ ישראל

בצלאל לנדוי

ילקוט מנהגים - ב' ערך: אשר וסרטיל
בהוצאת המדפיס הממשלתי תשל"ופרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. סדר השכמת הבוקר ותפילת שחרית
ב. תפילת מנחה ומעריב
ג. סדרי בית-הכנסת
ד. מנהגי סעודה

פרק ב - שבת
א. לקראת שבת
ב. תפילת ליל שבת וסדריו
ג. תפילות הבוקר והנהגות קריאת-התורה
ד. תפילת מנחה
ה. תפילת ערבית במוצאי-שבת

פרק ג - חגים ומועדים
א. ראש-חודש
ב. קידוש לבנה
ג. תענית-ציבור
ד. שאלת גשמים
ה. חנוכה
ו. שובבי"ם (פרשיות שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים)
ז. חמישה-עשר בשבט
ח. ארבע הפרשיות
ט. פורים דפרזים ופורים דמוקפים (י"ד וט"ו באדר)
י. חודש ניסן
יא. פסח
יב. בין פסח לעצרת (ימי הספירה)
יג. חג השבועות
יד. בין המצרים
טו. חמישה-עשר באב
טז. אלול
יז. ראש-השנה
יח. צום-גדליה ועשרת ימי-תשובה
יט. ערב יום-הכיפורים
כ. יום-הכיפורים
כא. חג הסוכות
כב. שמיני עצרת - שמחת תורה

פרק ד - אבל ושמחה
א. לעת ערוב יום
ב. נישואין
ג. הולדת בנים
ד. פדיון הבן וגידולו
ה. בר-מצוה

ביבליוגרפיה נבחרת


תקציר: לקט ממנהגי קהילות תלמידי הגר"א המכונים "פרושים".

מילות מפתח:
מנהג; פרושים.