ממנהגי יהדות תוניסיה

מרדכי סיטבון ואברהם הטל

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
הוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים, תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. ארגון התפילה וסדרי בית-הכנסת

פרק ב - שבת

ג. ההכנות לשבת
ד. סדרי ליל שבת ומאכליו
ה. תפילות שבת
ו. מוצאי-שבת והבדלה

פרק ג - חגים ומועדים

ז. ראש-חודש וימי התקופה
ח. חודש אלול
ט. ראש-השנה
י. עשרת ימי תשובה
יא. יום הכיפורים
יב. חג הסוכות והושענא-רבא
יג. שמחת-תורה
יד. חנוכה
טו. חג יתרו או סעודת יתרו
טז. פורים
יז. ראש-חודש ניסן
יח. חג הפסח
יט. ספירת העומר וימי העומר
כ. חג השבועות (עצרת)
כא. בין המיצרים ותשעה-באב

פרק ד - מצוות ומנהגים

כב. ציצית
כג. תפילין

פרק ה - שמחה ואבל

כד. חתונה
כה. הולדת בנים
כו. בר-מצוה
כז. אבלות

ביבליוגרפיה


תקציר: לקט ממנהגי יהדות תוניסיה.

מילות מפתח:
מנהג; תוניס.