בדיקת חמץ

בחג הפסח אסור שיהיה חמץ בבית. כדי להיות בטוחים שאין בבית חמץ, בודקים בלילה שלפני ליל הסדר בכל הבית, ומחפשים בכל החדרים, ואת החמץ שמוצאים שורפים למחרת בבוקר בערב פסח (ראה ערך "חמץ").

ביקור חולים

צריכים לבקר חולה ולבדוק אם יש לו כל מה שהוא צריך (אוכל, תרופות). צריך גם לעודד את החולה שלא יתייאש בגלל מחלתו. את המצווה צריך כל אחד לקיים באופן אישי.

בית המקדש

בית המקדש הוא המקום המקודש ביותר לעם ישראל. את בית המקדש בנה שלמה המלך על הר המוריה בירושלים. בבית המקדש עבדו הכוהנים והלוויים. החדר הפנימי של בית המקדש היה "קודש הקודשים". לחדר זה נכנס רק הכוהן הגדול, וזאת רק פעם בשנה, ביום הכיפורים. לפני קודש הקודשים היה ה"קודש", שאליו נכנסו הכוהנים בכל יום, ובחוץ הייתה ה"עזרה", החצר שאליה באו בני ישראל בכל חג ל"עלייה לרגל". היו לעם ישראל שני בתי מקדש. את הראשון החריב נבוכדנצר, מלך בבל, ואת השני החריבו הרומאים.

בית כנסת

בית הכנסת הוא בית לתפילה וללימודי קודש. בבית הכנסת מתפללים ביום חול, בשבת ובחגים. בכל עיר שיש בה יהודים יש בית כנסת, בדרך כלל במרכז העיר. בית הכנסת הוא מרכז החיים היהודיים של הקהילה בכל עיר ועיר.

ביכורים

ביכורים הם הפירות הראשונים בשדה, בכרם, במטע. את הביכורים היו נותנים במתנה לכוהנים בזמן שבית המקדש היה קיים. הביכורים הם פירות שצמחו ראשונים. מביאים ביעורים מפירות שהם גדלים הרבה בארץ: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זיתים ותמרים. היו מביאים את הביכורים לירושלים בתהלוכה יפה, ואנשי ירושלים היו באים לקבל את פניהם של הבאים לירושלים, ויחד היו צועדים בתהלוכה עד לבית המקדש.

בר מצווה

כשילד הוא בר מצווה וילדה היא בת מצווה, הם נחשבים מבוגרים, והם חייבים בכל החובות שהמבוגרים חייבים בהם. ילד נהיה בר מצווה כשהוא בן 13, וילדה כשהיא בת 12. רגילים לעשות חגיגה גדולה לכבוד הילדים שמגיעים לגיל בר מצווה. הבנים המגיעים לגיל בר מצווה מתחילים להניח תפילין.

ברית מילה

כאשר ילד יהודי מגיע לגיל 8 ימים, עושים לו ברית מילה. הברית היא הסימן שהילד הוא ילד יהודי. היהודי הראשון שעשו לו ברית מילה היה אברהם אבינו, שהיה גם היהודי הראשון. רגילים לעשות חגיגה ולשמוח כשעושים ברית מילה.
כאשר אדם רוצה להיות יהודי, הוא עובר גם ברית מילה.

ברכות

הברכות הן תפילות שבהן אדם מברך את ה' ומודה לו. רוב הברכות מתחילות במלים "ברוך אתה ה'". יש ברכות על דברים שאדם נהנה, אלה הן ברכות שאדם מברך לפני שהוא אוכל או שותה, כדי לתת תודה לה'. יש גם ברכות שמברכים לפני שעושים מצווה, כמו, למשל, הברכה שמברכים לפני שמדליקים נרות שבת.

ברכת המזון

ברכה שמברכים אחרי שגומרים לאכול ארוחה. בברכה הזאת מודים לה' על האוכל שאכלנו.

ברכת כוהנים

ברכת כוהנים היא ברכה מיוחדת שהכוהנים מברכים את ישראל בבית הכנסת: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, יישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" (ראה ערך "כוהנים").