גולה

כל מקום מחוץ לארץ-ישראל שגרים בו יהודים נקרא "גולה". כאשר נחרבו בית המקדש הראשון והשני, גירשו את היהודים מארץ-ישראל, הגלו אותם ממנה בכוח. ומאז כל יהודי שגר מחוץ לארץ-ישראל חי בגולה או בגלות. הגולה, נקראת גם "תפוצה", כי היהודים הופצו, פוזרו, בכל הארצות בעולם. יהודים שחיו בגולה ניסו תמיד לעלות לארץ-ישראל.

גיור

כאשר לא-יהודי מחליט להיות חלק מן העם היהודי, הוא מתגייר. הגיור נעשה כאשר הוא מקבל על עצמו את החובות של העם היהודי, והופך להיות יהודי בטקס מיוחד. בית דין מטפל בענייני הגיור.

גלות בבל

אחרי שחרב בית המקדש הראשון, גירשו (הגלו) הבבלים את היהודים לבבל (היום עירק), והם חיו שם במשך 70 שנה (ראה "גולה"). שנים אלה נקראות השנים של "גלות בבל". באותם 70 שנה הייתה ארץ ישראל כמעט בלי תושבים יהודים.

גלילה

לסגירת ספר התורה (עיין ערך "ספר תורה") קוראים "גלילה", כי ספר התורה הנמצא בבית הכנסת בתוך ארון הקודש כתוב על קלף, והקלף כרוך (מגולגל) על שני מוטות. בתחילה או בסוף קריאת התורה מרימים את ספר התורה לפני כל המתפללים, ואחרי שמראים להם את הספר, סוגרים אותו, גוללים אותו.

גמילות חסד

מצווה לעשות מעשים טובים ולעזור למי שזקוק לעזרה; למשל: מצווה לבקר חולים, להלוות כסף למי שצריך, לתת אוכל לאדם רעב, לתת עצה טובה למי שאינו יודע מה לעשות. למצוות אלה קוראים "גמילות חסד". ברוב קהילות ישראל יש קופות המלוות כסף ללא ריבית למי שצריך, ומכנים אותן בקיצור גמ"ח (=גמילות חסד).

גר, גר צדק

גר הוא לא-יהודי, שהחליט, מרצונו, להצטרף לעם ישראל ולקיים את המצוות של הדת היהודית. הגר עובר גיור בבית דין (ראה ערך "גיור"). לפעמים קוראים לגר "אברהם בן אברהם (אבינו)", כדי להראות שהגר הוא בנו של אברהם אבינו, שהיה היהודי הראשון. יש מצווה מיוחדת לאהוב את הגר ולקרב אותו.