קבלת שבת

את השבת מקבלים בתפילה מיוחדת שאומרים בליל שבת. תפילה זו נאמרת בלילה שלפני יום השבת. בתפילת קבלת שבת שרים מנגינות חגיגיות, מיוחדות לשבת. במיוחד ידוע השיר "לכה דודי".

קדיש

תפילה מיוחדת, בשפה הארמית. מי שמתאבל על הוריו, אומר תפילה זו בבית הכנסת.

קידוש

הקידוש הוא ברכה שאומרים על כוס היין בליל שבת ובשבת בבקר. ברכה זו אומרים לפני סעודת השבת, והרעיונות של הברכה הם שיום השבת הוא יום מנוחה ויום מבורך יותר מכל הימים בשבוע.

קערת הפסח

בליל הסדר שמים על השולחן קערה, ועליה המאכלים של ליל הסדר.

קריאת התורה

בכל שבת קוראים בבית הכנסת בתפילת שחרית פרשה אחת מן התורה (ראה ערך "פרשת השבוע"). כל פרשה מתחלקת לשבעה חלקים, ושבעה אנשים עולים לתורה בכל שבת. גם בימים שני וחמישי קוראים בתורה וגם בחגים.

קריאת שמע

"קריאת שמע" היא חלק מהתפילה והיא כוללת שלוש פרשות מן התורה, והפרשה הראשונה היא "שמע ישראל". את "קריאת שמע" אומרים בתפילת שחרית ובתפילת ערבית. בקריאת שמע אפשר למצוא את הרעיונות העיקריים של היהדות, ולכן תפילה זו חשובה כל כך. קריאת שמע מזכירה את החובה ללמוד וללמד תורה, לחנך את הבנים ולזכור את יציאת מצרים.