נעילה

"נעילה" היא תפילה מיוחדת שאומרים ביום הכיפורים לקראת סוף היום. בתפילה זו יש שיר המתחיל במלים "פתח לנו שער בעת נעילת שער", והתפילה נקראת "נעילה" על שם השיר הזה.

נרות שבת

אלו הם הנרות שהאישה מדליקה לכבוד שבת. את הנרות מדליקים ביום שישי לפני שקיעת השמש.