תורה

התורה כוללת חמישה ספרים הנקראים "חומשים". אלה שמותיהם: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. הם כוללים את סיפור תולדות העולם ועם ישראל ואת החוקים ואת המצוות שה' נתן לעם ישראל. חומש בראשית מספר על בריאת העולם ועל אבות האומה; חומש שמות מספר על יציאת מצרים; חומש ויקרא מספר על עבודת הכוהנים במקדש; חומש במדבר מדבר על הכניסה לארץ; חומש דברים כולל את המצוות שמסר משה לעם לפני מותו.

תורה שבכתב

השם "תורה שבכתב" הוא שם נוסף לחמשת חומשי התורה. התורה נקראת "תורה שבכתב", בניגוד לתורה שבעל-פה, שהיא הפירושים של חכמים לתורה שבכתב. התורה שבכתב היא הספר שממנו לומדים את המצוות של עם ישראל.

תורה שבעל פה

הפירושים וההסברים שנתנו חכמים לתורה שבכתב נקראים "תורה שבעל-פה". בהתחלה נאמרו פירושים אלה בעל-פה ורק אחר כך כתבו אותם בספרים. התורה שבעל-פה כוללת את המשנה, את התוספתא, את התלמוד, את התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי ואת האגדה.

תלמוד

התלמוד הוא הספר המפרש את המשנה (ראה ערך "משנה"). שלוש מאות שנים למדו חכמים את המשנה, ובמשך הזמן הזה הם הוסיפו על הדברים שבמשנה. כל אחד מספרי התלמוד נקרא "מסכת". התלמוד נכתב בשני מקומות: בארץ ישראל נכתב "התלמוד הירושלמי", ובבבל (עירק של היום) נכתב "התלמוד הבבלי". התלמוד הוא הספר החשוב ביותר מבין ספרי התורה שבעל פה. את התלמוד הבבלי ערכו וחתמו בסוף המאה החמישית לספירה.

תנ"ך

המלה תנ"ך היא ראשי התיבות של המלים "תורה", "נביאים" ו"כתובים". התנ"ך כולל 24 ספרים. בתורה יש 5 חומשים, בנביאים יש "נביאים ראשונים", הכוללים 4 ספרים ומסופר בהם על תולדות העם עד סוף ימי בית המקדש הראשון, ו"נביאים אחרונים", הכוללים 4 ספרים ובהם דברי הנביאים לעם ישראל ולעולם. ה"כתובים" כוללים 11 ספרים, ובהם תפילות, דברי חכמה וסיפור תולדות ישראל.

תפילה

כאשר אדם מתפלל הוא עומד לפני ה', מבקש ממנו בקשה, או מודה לו על דבר טוב שקרה לו. יש שלוש תפילות בכל יום: שחרית, מנחה וערבית. אדם יכול להתפלל בכל זמן ולבקש כל בקשה שחסרה לו.

תפילה בציבור

תפילה בציבור היא תפילה של עשרה אנשים או יותר (ראה ערך "מניין").

תפילין

התפילין הם קופסאות מרובעות של עור, ובתוכן פרשות מן התורה. את הריבועים האלה מניחים רק גברים על הראש ועל הזרוע בזמן תפילת שחרית. בנים מתחילים להניח תפילין החל מיום הבר-מצווה שלהם.

תקיעות

בראש השנה תוקעים בשופר. משמיעים קולות שונים:
תקיעה - קול ארוך ____________
שברים - שלושה קולות ___ ____ ____
תרועה - תשעה קולות - - - - - - - - -

תשליך

ה"תשליך" הוא תפילה שאומרים אותה בראש השנה, ליד נהר או מעיין. בתפילה זו אומרים את הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם", ועל שם הפסוק הזה קוראים לתפילה "תשליך".

תשעה באב

תשעה באב הוא יום צום, והוא חל ביום התשיעי של חודש אב. ביום זה נחרבו בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. לזכר החורבן הזה צמים ב-ט' באב.