טלית

הטלית היא בגד עליון בצורת מלבן. בכל אחת מן הפינות של הטלית יש ציציות (ראה ערך "ציצית"). בגד זה לובשים גברים על הבגדים בזמן תפילת שחרית.