זמירות

ה"זמירות" הם שירים ששרים בשבת בין מנה למנה ובסיום של כל אחת משלוש הסעודות של השבת. שירים אלה נקראים "זמירות", כי מזמרים (שרים) אותם.