וְנֶעֶלְמָה מֵעֵינֵי כָל חָי

 

אגדות רבה בר בר חנה

מבואות, מקורות ופרשנות

 

 

טוביה ליפשיץ

 

 

לתוכן העניינים

 

לע"נ בננו יקירנו

הקדוש יוחאי ליפשיץ הי"ד.

יניק וחכים טוב לשמים וטוב לבריות.

נולד בירושלים שבין החומות גדל ונתגדל בה.

נהרג על קידוש השם תוך כדי עיסוקו בתורה

בישיבת "מרכז הרב" יחד עם עוד שבעה מטובי בניה

בליל ראש חדש ל' באדר ראשון, תשס"ח.

 

© ירושלים תשס"ט