ספר המנהיג

כולל טעמי ויסודי כל המנהגים דינים והלכות
רבי אברהם בר נתן הירחי
ווארשא תרמ"ה 1885

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער ותוכן


תפילה
מאה ברכות, טעמי הברכות, נשיאות כפים, מזמורים לאחר התפילה, עשרה לתפילה ולכל דבר שבקדושה, דין טבילת בעלי קרין, לצאת לדרך, תפילת המנחה, תפילת הערב

שבת
סעודה, מגילה, הלל, תענית, ט' באב
ראש השנה, יום הכפורים
סוכה
דיני לולב, דיני אתרוג, דיני ערבה

פסח
יום טוב וחול המועד


נידה, יולדת, ברכת טבילה, מילה, מאכלי נכרי
שבת, חנוכה
גט, חליצה
סעודה, אבל, מקוה תפילין
מפתח

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תושב"ע