על בריאת העולם


פילון האלכסנדורני, תרגם ד"ר יצחק מן, ערך ד"ר משה שובה
ירושלים תרצ"א

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך פילון