בית ישראל בפולין

מימים ראשונים ועד לימות החורבן
ערך: ישראל היילפרין
ירושלים, תש"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער תוכן ומטבעות

קורות דור ודור
קורות היהודים בימי הביניים - מאיר באלאבאן
הדורות הראשונים. - כתב-הקיום הראשי. – קאזימר הגדול (1333-1370) – ולאדיסלאביאגייללו (1484-1388). - קאזימר היאגייללוני (1492-1447). - בניו של קאזימר היאגייללוני;גירוש היהודים מליטא.

הקהילות הגדולות בימי-הבינים (ערים ואנשים) - מאיר באלאבאן
הקהילה היהודית וזכויותיה. - היהודים בקראקא. - היהודים בלבוב. - מסחר ומלאכה

היהודים בפולין במאה הט"ז ובמחצית הראשונה של המאה הי"ז - מאיר באלאבאן
סקירה כללית. - ימי זיגמונט הזקן (1548-1506). - שיבת היהודים לליטא - ריאורגניזציה של הקהילות. - התלכדות כל המעמדות נגד היהודים - ימי שלטונו של זיגמונט-אבגוסט(1572-1548); גידול הקהילות במחצית השניה של המאה הט"ז - קהילות ליטא במחצית השניה של המאה הט"ז- סטפאן במטורי (686-1578)- מאמצי הריאקציה בימי זיגמונט אבגוסט ובאסורי - ימי שלטונו של זיגמונט השלישי (1682-1587) וולאדיסלאב הרביעי
(1848-1888) - חסות האצילים ומרותם על היהודים

מעמדם החוקי של היהודים וארגונם - מאיר באלאבאן
התפתחותה ההיסטורית של התחיקה ליהודים - משטר הקהל - פקידי הקהל – פעולות הקהל - צדקה, עזרה רפואית. - משק הכספים של הקהילה - חברות מלאכה וחברות בעלי-מלאכה - שפיטת היהודים - הקהילה והישובים - ארגון ועדי הגלילות - ארגון ועד הארצות ופעלו.

חיי ישראל ותרבותם במאה הט"ז והי"ז - מאיר בלבן
השכונה היהודית (רחובות, בתי-כנסת ובתים פרטיים)-חיי המשפחה, לימוד התורה, בתי דפוס, שפת אידיש וספרותה, בעלי-ויכוח.

המלחמה הגדולה 1666-1648 - מאיר באלאבאן
בוהדאן כמיילניצקי - מוסקוויטים ושווידים

היהודים בפולין על פרשת המאה הי"ז והי"ח - מאיר באלאבאן
דמדומי הממלכה הפולנית ותקופת ירידתה - המלחמה הכלכלית בין העירונים לבין היהודים - האצילים והיהודים - מעמדן החמרי של קהילות ישראל - ירידתם של ועדי הגלילות - ועד הארצות במחצית השניה של המאה הי"ז - ועד ארבע הארצות במאה הי"ח – גורל היהודים עד החלוקה הראשונה (1772-1765).

קורות היהודים בפולין מראשית חלוקתה ועד מלחמת-העולם השניה - נתן-מיכל גלבר
תקופות החלוקות (1795-1772); תכניות לתקנת היהודים - מצב היהודים באיזור הכיבוש הפרוסי, הדוכסות הווארשאית ומלכות פולין - מהפכת 1830 ועמדת הפולנים בארץ ובגולה כלפי היהודים. - בין מרד למרד - ממהפכת 1863 ועד מלחמת-העולם הראשונה. - חיי היהודים בחבלי הספר, בגאליציה ובדוכסות פוזנא - ימי המלחמה -
בפולין העצמאית.

מלחמות יהודי פולין על זכויותיהם האזרחיות והלאומיות - א. הארטגלאס
יחוד מאבקם של יהודי פולין - סקירה על מהלך ההיאבקות בפולין המחולקת - לקראת אבטונומיה לאומית-תרבותית; עבודת הצירים היהודים בסיים הקונססיטוציוני (1919-1928) - הבחירות לסיים השני, בלוק משותף עם שאר המיעוטים הלאומיים - פעולתו המחוקקת של הסיים ועמידת הצירים היהודים - תקופת גראבסקי ; נסיון של הסכם ועלילות מדיניות - ההפיכה של פילסודסקי ויחסה של מפלגת הסאנאציה ליהודים. - פיצול קולות היהודים בבחירות לסיים השלישי - יהודים ברשימת הממשלה - נסיגה מודרגת ברחוב היהודי משנת 1930 ואילך. - התגברות המהלך האנטישמי - היהודים בבחירות למועצות העירוניות - משה זבונשין.


משק וכלכלה
תולדות הכלכלה של יהודי פולין וליטא מימים ראשונים ועד לחלוקת המדינה - יצחק שיפר
תפקידם הכלכלי של היהודים עד מחצית המאה הי"ג. התנאים הכלכליים והחברתיים בתקופת שנות 1384-1241 - הכלכלה היהודית בימי המלכים הראשונים; בימי יאגייללו (1384-1485) - מאבק היהודים על זכויותיהם למסחר בימי היאגייללונים האחרונים ושיעורי המסחר היהודי; עסקי האשראי, החכירה וקנין הקרקעות, המון העם היהודי (1485-1572) - בסוף המאה הט"ו וראשית המאה הי"ז - הסימנים הראשונים של תמוטת הכלבלה היהודית; על הר הגעש האוקראיני (1648-1600) - תקופת ההידלדלות של היהודים (1650-1764) – דרכי המסחר היהודי במחצית השניה של המאה הי"ז. חזקת האשראי; בנקאים יהודים מחוץ לארץ בשירות המלכים והמאגנאטים הפולנים; החוכרים הגדולים והקטנים; בעלי-המלאכה וחברותיהם; הסרסורים - מבנה הכלכלה היהודית בימי מלכותו של סטאניסלאב-אבגוסט; המסחר היהודי; בנקאים וחלפנים יהודים, המלאכה היהודית; ענין המוזגים. - בעית שינוי המבנה של הכלכלה היהודית; תכניות שנתקיימו במקצת להעסקת יהודים בחקלאות ובתעשיה.

המבנה הסוציאלי-כלכלי של יהדות פולין (1939-1918) - ל. ברגר
קשיי מחקר - מליבראליזם לאינטרוונציוניזם - על מספר היהודים. - ההרכב המקצועי - אינטרנציונליוניזם ואינטרנציוניזם-שכנגד - מלאכת-בית - תעשיה - מסחר


תורה והשכלה
התורה ולימודה בפולין וליטא - משה-אביגדור שולוואס
הניצנים הראשונים במאה הט"ו – ר' יעקב פולאק בעל החילוקים ותלמידו ר' שכנא – הגהת ה"שולחן ערוך": הרמ"א, המהרש"ל - הלבוש, הסמ"ע, המהר"מ ודרכם - דרכים חדשות בחקר התלמוד (המהרש"א) ובתחום ההלכה השימושית (הב"ח) - חכמי בריסק. המפרשים הגדולים של השולחן ערוך (הט"ז והש"ך, ה"חלקת מחוקק" וה"מגן אברהם") -חכמי וילנה במאה הי"ז - מצב החינוך וסדריו - חורבן מרכז התורה בפולין והעתקתו לליטא - הגר"א ור' שניאור-זלמן מליאדי - ישיבות ליטא במאה הי"ט (וולוז'ין, טלז, מיר ועוד) ותנועת המוסר - חכמי פולין המערבית וחכמי גאליציה - הישיבות "הקטנות" ו"החדר" בפולין הקונגרסאית - נסיונות של מודרניזאציה בתחום ההשכלה התלמודית (ה"מתיבתא" ו"תחכמוני" בווארשה, "ישיבת חכמי לובלין") - ישיבות החסידים במערב גאליציה

התנועה השבתאית בפולין - גרשם שלום
התפשטות הקבלה בפולין למן המאה הט"ז - מזיגה של יסודות מתורת הרמ"ק ומתורת האר"י, זיקה יתירה לתורת "הקליפה" - ר' שמשון מאוסטרופולייה - "מדרשי פליאה" - המשיחיות המיסטית שבתורת האר"י ומקומה בדברי הדרשנים לאחר גזירות ת"ח ות"ט - תקוות הגאולה שנתלו בשנת ת"ח - השפעת הפורענויות בפולין על שבתי צבי ועל הנוהים אחריו- התרגשות לשמע משיחיותו של שבתי צבי; הפגנות ופרעות - ביקורי שליחים מלבוב וממקומות אחרים אצל שבתי צבי בגאליפולי - ביקורו של המקובל ר' נחמיה הכוהן ותוצאותיו - הדים להסברה המיסטית של ההמרה בחוגי מקובלים והמון-העם – תעמולה שבתאית וחרמות דד' ארצות - התחלותיה של השבתאות הכיתתית, בחינתה המסורתית ובחינתה המהפכנית - קשרי קבע בין החוגים השבתאיים בפולין לבין המאמינים מחוצה לה - ר' השיל צורף ור' חיים מלאך; הזרם הפרושי והזרם הקיצוני במחנה השבתאים - התנצרות הכת בגלילות פודוליה ולבוב. - הופעתו של יעקב פראנק, אישיותו ותורתו. - שבתאות וחסידות. - המרת הפרנקיים וגורלם.

יסודה של החסידות - מ. בובר
השאיפה לשינוי ערכים ביחס לתורה, המציינת את החסידות, ושיעור זיקתה לשינויים במבנה החברתי - תורת המסתורין וזיקתה אל ההווייה האישית ואל התפקיד האישי של האדם -המסתורין נעשה "תנועה" בעת משבר דתי. - החסידות כניסה חוזרת ונשנית לתוך המסורת, אולם מסורת מעוצבת מחדש - הופעת הבעש"ט - העובדה היסודית בחסידות - מציאותו ודמותו - ערעור ההבחנה בין טוב לרע בתורת השבתאות, וחידושה של הבחנה זו במשנת ה"מחשבות הזרות" של החסידות - מה בין המרידה הראשונה של "עם הארץ", מרידת הנצרות הקדומה, לבין מרידתו השניה, החסידות.

החסידות בפולין - אהרן-זאב אשכלי
בקורת ההיסטוריוגרפיה של החסידות - שעת לידתה של החסידות שעת משבר ליהדות - השבתאות והחסידות - דרך החסידות - תחומי זמן ושטח של חסידות פולין - דרכי קשר - שלושה שמהם התחילה דרך החסידות בפולין: ר' אלימלך מליז'נסק, ר' ישראל מקוז'ניץ, "החוזה" ר' יעקב-יצחק הורוויץ - "היהודי הקדוש". - בין "החוזה" ו"היהודי" - ר' שמחה בונם מפשיסכא ותלמידיו. - ר' מנדל מקוצק - ר' יצחק-מאיר מווארשה - וורקי - גור ואלכסנדר - בתי-צדיקים אחרים - החסידות נוכח הזרמים והכוחות החדשים בחיי החברה היהודית - גלגולי מהותה מחוץ לחוגים שנקראו על שמה.

על מערכת החינוך היהודי בפולין בין שתי מלחמות-העולם - שמואל רוזנהק
רשת החינוך היהודי בפולין, תנאי ייסודה וקיומה - הורים ומורים - התפשטותם הגיאוגראפית של בתי-הספר למיניהם - היסודות האידיאולוגיים - מעמדה החמרי של מערכת החינוך - גגי ילדים - בתי-ספר תיכוניים - בתי-ספר מקצועיים - סמינריונים למורים, מוסדות השכלה גבוהים - על הזרמים ומוסדותיהם: "חורב" "בית יעקב", "יבנה", "תרבות", ציש"א, שול-קולט, בתי-ספר דו-לשוניים - מספרים כלליים.

תרומת יהודי פולין לתרבות ישראל (ת"ק-ת"ש) - משה קליינמן
המצב הכללי – תורתה של יהדות פולין – הגר"א מווילנא ובית-מדרשו - התורה חוזרת על אכסניה שלה - החסידות - מדע עברי ומדע לעברים - השכלה, עתונות, מו"לות - הספרות העברית החדשה – לשון וספרות אידית – חיבת ציון וציונות – סיכום.


שלוחות
יהודי פולין מחוץ לפולין - דב וינריב
השתלשלות והשתלטות ההגירה ודרכיה; תחילת ההגירה, אחר חלוקת פולין, הגירה אל מעבר לים, בין מלחמה למלחמה, בשנות המלחמה ואחריה -מוצאם החברתי של המהגרים - במקום מושבם החדש - קליטה וארגון - סיכום.

יהודי פולין בארץ ישראל - אב. נ. פולק
הערות כלליות – ה"ישוב הישן" – "הישוב החדש" בראשיתו – העלייה ההמונית


לקט מקורות
תעודות ועדויות (מימים ראשונים ועד חלוקת פולין)
כתב-הקיום של בולסלאב מקאליש (1264). - המגפה השחורה - עלילה ופרעות בקראקא (1407) - בין אשכנז לליטא - יוהאנס קאפיסטראנו בפולין - ראשי עדת
הקראים בטרוק לאחיהם בקושטא (1483) - כתב-הויתור של יהודי קראקא על זכות המסחר בעיר (1485) - שיבת היהודים לליטא, לאחר שנתגרשו ממנה בשנת רנ"ה (1503) - מינוי ר' יעקב פולאק לרבן של ישראל (1503) - ראשי העירונים בלבוב אל חבריהם בפוזנא על-אודות היהודים - (1521). - קיומים של השר אולבראכט גאשטולד ליהודי טיקטין עירו (1522, 1536) - שרידי תקנות של התוועדות ראשי הקהילות בליטא מאמצע המאה הט"ז - הרשאה ליהודי פולין-גדול לבחור להם רב ראשי כרצונם (1551) - כתב-קיום לבניית בית-ישיבה בלובלין (1567) - מגילה עפה על לימוד המקרא וחכמת הפילוסופיא – חיזוק האמונה - עסקי חכירות ואיסורם בוועד ד' ארצות (1580) - ברירת הקהל (קראקא 1595) -מרות הקהל - תקנות שעשו בעלי-בתים ביניהם (קראקא 1613) - שונאם של ישראל על עסקיהם (1618) - גזירת פאבלוק (1637) - תקציב הוצאות של קהל (פוזנא 1638) - הנהגה של מדינת פולין (לפני שנת ת"ח) - מגילת עיפה (ת"ח ות"ט) - מתקנות מדינת ליטא בשנות הפורעניות (ת"ט-תט"ו) - טבח בלובלין (תט"ז) - פורעניות השוידים ורציחות הפולנים בפולין-גדול ובפולין-קטן (-1655-1656) - דילטוריה ועונשין (1657) - שליחים מפולין במחיצתו של שבתי צבי (1666) - כרוזים דד' ארצות, יערסלב 1672 על המחזיקים בכת ש"צ; התמנות ומסים - הרוגי בית-דין - מעשי-נסים בק"ק פוזנא (1668-1690) - קול מבשר (1695) - יהודה החסיד וחבורתו בדרך לארץ-ישראל (1700) - הודאה של היידאמאק 1713 - טופסי אגרות לרשויות של ישראל - עלילת גרים: מצבת האחים רייצס (לבוב 1729) - כתב שתדלנות 1730 - בחור מאשכנז מבקש ללמוד באחת הישיבות ובמדינות פולין - דרוש של תוכחה על רבנים, דרשנים ומנהיגים - לעזרת אחינו ב"י בארץ הקדושה 1742; מעשה וושצ'לא (רייסן 1745)._ר' ישראל בעש"ט אל גיסו בארץ הקודש (בקירוב 1751) - חרב פיפיות (1755) - קיומן וביטולן של חברות בעלי מלאכה (דובנא 1785) - יישובו של שררה - מכתב של פורעניוה מאוקריינא לפרייסין (1788) - עלים מיומנו של פריץ פולני - יהודים לעומת שאר מעמדות - ביטול הוועדים וחלוקתה של מדינת פולין.