ערך מילין

אנציקלופדיה למטבעות משקלות ומידות בספרות התלמודית
חיים יעקב שעפטיל
ברדיטשב תרס"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שיעורי המצוות – טבלת השוואה וכן בערך שיעורי המצוות – ר' חיים נאה