אור ה'


רבי חסדאי קרשקש
מהדורת הרב שלמה פישר, ירושלים תש"ן

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קרשקש חסדאי


תוכן הספר

שער, מפתח, תוכן, מבוא

המאמר הראשון
כלל ראשון א-יד
כלל ראשון טו - לב; כלל שני א-ו
כלל שני ז-כ; כלל שלישי א-ו

המאמר השני
כלל ראשון א-ה
כלל שני כלל שלישי
כלל רביעי א-ד; כלל חמישי א-ב
כלל חמישי ג-ו; כלל שישי א
כלל שישי א [המשך] - ה

המאמר השלישי
כלל ראשון א-ג
כלל ראשון ד-ה; כלל שני
כלל שלישי, כלל רביעי, כלל חמישי א
כלל חמישי ב - ג מאמר שלישי חלק ב

מאמר רביעי
דרוש א-יד


ביאור מלים זרות
רשימת המילים

נספח
זכויות יוצרים