תשובות הרמב"ם


רבי משה בן מימון
ליפסיה 1861

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משה בן מימון


תוכן הספר

שער והקדמות

תשובות הרמב"ם
תשובות א-מב
תשובות מג-קה
תשובות קו-קנא
תשובות קנב-ר
תשובות רא-רנא

מפתח התשובות
מפתחות

חידושי הרמב"ם
חידושי הרמב"ם
"חידושים מרבינו הגדול הרמב"ם ז"ל שחיבר החסיר הרב אברהם בנו ומשאר גאונים קדמונים, נעתקו מספר מעשה רקח".