סליחות

כמנהג קהל קדוש תימנים

ליוורנו תרצ"ט * 1939

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך סליחות - הסבר המושג וכן בערך סליחות