סליחות עבודת ישראל

נוסח ספרד

ניו יורק תרצ"א * 1931

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך סליחות וכן בערך סליחות - הסבר המושג