נועם אלימלך


רבי אלימלך מליז'נסק
לבוב, 1788

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אלימלך מליז'נסק


תוכן הספר

שער והקדמות

בראשית
בראשית, לך לך, וירא (עמ' א-י)
חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב (עמ' י-כב)
מקץ, ויגש, ויחי (עמ' כב-כט)

שמות
שמות, וארא, בא (עמ' כט-לח)
בשלח, יתרו, משפטים (עמ' לח-מז)
תרומה, תצוה, כי תישא, פקודי (עמ' מז-נד)

ויקרא
ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות (עמ' נד-ס)
קדושים, אמור, בהר, בחוקותי (עמ' ס-סז)

במדבר
במדבר, נשא, בהעלותך, שלח לך (עמ' סז-עז)
קרח, חוקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי (עמ' עז-פז)

דברים
דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, האזינו (עמ' פז-צז)

נספחים
ליקוטי שושנה (עמ' צח-קי)
אגרת הקודש

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חסידות