ספר העיקרים

עפ הפירושים: שורשים וענפים מאת גדליה בן שלמה
רי' יוסף אלבו
ווארשא תרל"ז 1877

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער, הקדמות, רמזי פרקים, הקדמת המחברהמאמר הראשון
פרקים א-ז (עמ' 20-39)
פרקים ח-י"ב (עמ' 39-60)
פרקים י"ג-כ"א (עמ' 60-82)
פרקים כ"ב-כ"ו (עמ' 83-94)

המאמר השני
פרקים א-ו (עמ' 94-116)
פרקים ז-י"ג (עמ' 117-140)
פרקים י"ד-י"ז (עמ' 140-158)
פרקים י"ח-כ"ד (עמ' 159-178)
פרקים כ"ה-ל"א (עמ' 179-197)

המאמר השלישי
פרקים א-ח (עמ' 197-221)
פרקים ט-י"ח (עמ' 221-241)
פרקים י"ט-כ"ח (עמ' 241-260)
פרקים כ"ט-ל"ז (עמ' 260-279)

המאמר הרביעי
פרקים א-י (עמ' 279-302)
פרקים י"א-כ"ב (עמ' 303-325)
פרקים כ"ג-ל"ב (עמ' 325-348)

פרקים ל"ג-מ"א (עמ' 349-367)
פרקים מ"ב-נ"א (עמ' 367-384)