אגדת אסתר


ע"פ כתב יד תימן עם הערות מאת שלמה באבער מלבוב
קראקא תרנ"ז 1897

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בובר שלמה