ספרי דאגדתא על מגילת אסתר

מדרש אבא גוריון, מדרש פנים אחרות ומדרש לקח טוב
עם הערות ותיקונים מאת שלמה באבער מלבוב
וילנא תרמ"ז 1887

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בובר שלמה


תוכן הספר

שער ופתח דברמדרש אבא גוריון
פרשה א-ב (עמ' 1-20)
פרשה ג-ז (עמ' 20-42)

מדרש פנים אחרות
נוסח א (עמ' 45-כו)
נוסח ב (עמ' כח-82)

מדרש לקח טוב
אסתר (עמ' מב-112)

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך