יוסיפון


יוסף בן גוריון הכהן
לובלין, תרפ"ז 1927

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יוסיפון וכן בערך יוסף בן מתתיהו