חצרות בית ה'

קביעת גבולות הר הבית החיל והעזרות
זלמן מנחם קורן
חברון תשל"ז

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בית המקדש וכן בערך עזרה