קונטרס אזהרות מהרצ"א

דברי האיגרת הכתובים באצבע איש האלוקים רב האי גאון
רבי אלימלך שפירא
פרעמישלא תרס"ט

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך צבי אלימלך שפירא מדינוב