שקל הקודש

עיבוד של "מבחר הפנינים" לרבי שלמה בן גבירול
רבי יוסף קמחי [אבי הרד"ק] 1105-1170
לונדון 1919

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קמחי דוד, רד"ק