פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים

לדיני ממונות וברור יוחסין
בראשות הרב אברהם דב לוין

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות



תוכן הספר

מכר דירתו "עם כל הזכויות" ואמר לקונה שאין לו מחסן והתברר שיש לו מחסן צמוד
נתנו המוכרים לקונים "הצעת מחיר לדירה" וכתבו שיכתבו חוזה לאחר שהבעלים הראשונים יסכימו ולא הסכימו לקבל כסף לקנין, אך לחצו ידים ולבסוף הבעלים הראשונים לא הסכימו האם יש חיוב כלשהו על המוכרים למכור לקונים
מוכר שמבטל את המקח משום שהוא עצמו לא עמד בתנאי החוזה
תוקפה של שכירות אולם חתונות
מקום הדיון כשהתובע והנתבע משני מקומות והתובע תבע בעירו, והנתבע מבקש לדון בעיר אחרת למרות שיש בתי דין בעירו
זכויות בנכס ציבורי
שכירות עם אופציה לשוכר כשהמשכיר צריך הדירה לעצמו
חזקת חלונות כשפתחן בשעה שלא הזיקו
"אופציה להארכת שכירות" מבלי לפרש זמנה
סמכות בית הדין האיזורי לדון בדיני ממונות
שכן שמתנגד לשינויי בניה פנימיים בדירת שכנו בגלל ערעור הבנין
חוב בעיסקא
מתווך שהציע עיסקה והצדדים לא השתוו ולבסוף נודע למתווך שהצדדים גמרו את את העיסקה ביניהם
חוזה שכירות עם אופציה
שכר עבודה של חרש
נתבע שכתב לביה"ד שרוצה להתדיין בביה"ד האיזורי וכשהתובע הסכים, חזר בו הנתבע ורוצה לדון בבי"ד אחר
פיטורי עובדת בהריון


ערב שסבר בטעות שבלי חתימתו לא יתנו ההלואה
פיצויי פיטורין עבור משכורת 13
שוכר שהתחייב להפקיד צ'קים לבטחון עבור שנת השכירות ולא הפקיד
פיטורי מפקח כשרות
חזקת ג"ש נגד רישום בטאבו
נתבע שמבקש לדון בבי"ד איזורי אחרי שטען טענותיו והגיע להסכם בבי"ד זה
תשלום עבור עריכת חתונה
חוזה שכירות לשנה והשוכר טוען שהסכימו על שנתיים
צו מניעה שהוצא בבי"ד למנוע פיטורי רב וכללי זבל"א
עיסקת שותפות ביצור מזון
התפטרות בגלל הרעת יחסים בעבודה
מכר בהקפה על סמך אשה שערבה על הקונה
מקח טעות כשהמוכר לא ידע שיש רשיון לתוספת בניה
מעביד שקיזז משכרו של נהג אמבולנס בטענה של טעות בחישוב השעות הנוספות
זכויות עובד לאברך בכולל
חתמו על שטר בוררות לדון בבית הדין וחזרו בהם בטענה שחתמו על דעת השתתפות האב"ד בהרכב
לוה שהשתמש במכונית של הלוה בחינם
הונאת הציבור במוצרים שיש בהם אבקת חלב עכו"ם
זכויות יוצרים של ציירת
מקח טעות במיטות שנשברו
שעור דמי תיווך
שילם לועד הבית לצורך מסויים והועד החליט להשתמש בכסף למטרה אחרת
מעכב תשלום חוב למוכר בגלל טענת מום במכר
ערב עד סכום מסויים "להלואותיו של הלווה"
חזקת חלון לחצר השותפין
הכחשה בענין בר מצרא
היתר לפנות לרשות לנירות ערך בתלונה על ברוקר שהונה
שכ"ד שנקבע לפי שער הדולר והוזל
עובש בדירה שכורה כתוצאה מחימום הדירה וסגירת חלונות האוורור
הפרעת רעש לשכן
הרחקה בין שכנים
פיצויים לעובד קבלני שפוטר
זכויות הפצת ספר
צו עיקול על נכסי חברה בפירוק בגלל תביעה של שותפות
תביעת בר מצרא ע"י שוכר
מנהיג קהילה חשובה שתבע פיצויי פיטורין וטוען שהתובעים מרדו בו
עדים המסרבים להעיד ועדים המתודרכים ע"י בעל הדין בו"כ
קבלן שחזר בו מסיבות משפחתיות
זכות פתיחת דלת של חנות
התנגדות שכן לבניית שכן אחר על גג בגל הפסד אחוזי בנייה
התנגדות לפתיחת חיידר בבנין מגורים
שכר תיווך שכמכר מחסן בתורת "דירה"
מנהלת סמינר שפתחה סמינר מתחרה
נזילת מים לדירת שכן
השביח את אחוזי הבניה של הבנין המשותף
בורר שנמצא נוגע
קבל כסף מחבירו בטעות
מוכר ולוקח שנחלקים באשמת מי הפר החוזה
העברה בטאבו כדי להבריח ממס
הפחתת עבודה ושכר למפקחת גני ילדים
גזבר גמ"ח שנטל פיקדון של חבירו ההגמ"ח לצורך מימון מעלית בבנין המשותף
צוואת שכ"מ בע"א
כספים שנטלו הבנים בחיי אביהם
שוכר שהשביח את המושר
תביעת נזיקין של מפוני גוש קטיף נגד כ"כ חרדי שנתן יד לפינוי ע"י הצבעה בכנסת
הסכם לחלוקת רווחים בעסקה עתידית
מכר ספר באמצעות הדואר ואבד
שטר הודאה על מחסנים
שחיטת עופות בכשרות יחודית אם מותר לה לפתוח שחיטה נוספת
ניקיון צ'קים אצל נותני שירותי מטבע (צ'ינג')
קנה נכסים ורשם אותם על שם אחד מבניו
מכוניות שניזוקו זו בזו בתאונה


סמכות ביה"ד האזורי לדון בהקדש שנוסד לפני קום המדינה
השקיע אצל סוכן נדל"ן בעסקא והפסיד
פריסומאי שרכב ע"ג טו"ר של אחר
"שכר ברוטו" לעניין ביטוח מנהלים
ביטול מקח בגלל בעיות משפטיות הרובצות על הנכס
נישאה נישואין קונסרבטיביים וילדה בן מאחר
בעל שנתגלה שסובל מסטייה של פטישיזם (אנימיון, פדופיליה)
קידושין ברמאות וייחוס האב בהפריות מלאכותיות

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משפט עברי