מאמרים על כתר ארם צובא


יוסף עופר
ספונות תשמט; ספר היובל לרב מרדכי ברויאר תשנ"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך כתר ארם צובה


תוכן הספר


כתר ארם צובא לאור רשימותיו של מ.ד. קסוטו
שער ותוכן
הקדמה, פרקים א-ג


פרקים ד-ט, נספחים

כתר ארם צובא והתנ"ך של ר' שלום שכנא
גוף המאמר
נספחים וביבליוגרפיה