על אתר

ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות
מבחר מאמרים
מכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון

בשיתוף עם: האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך והחברה להגנת הטבע - חלמי"ש

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


גליון א
טבת תשנ"ו
בתי כנסת 'בגובהה של עיר' - המציאות והמעשמעות הדתית / ישראל רוזנסון
שימוש במפות תבליט כעזר להוראה ולהדרכת מקורות / יוסי שפנייר
ניבים על אתר / אליהו נתנאל

גליון ב
תמוז תשנ"ו
המעדר / דניאל שפרבר
מכבש בית בד בעל שני ברגים בארץ ישראל / איתן איילון
שמן בייסורים / ישראל רוזנסון
עין גנים, בית הגן ו'נין / יואל אליצור
שימוש בציורים ובדגמים כעזר להוראה ולהדרכת מקורות / יוסי שפנייר

גליון ג
תשרי תשנ"ח
"מקום היה למטה מירושלים..." הרקע הגיאוגרפי-היסטורי / אברהם ששון
תחנות הביניים בקו השאת המשואות שבין הר המשחה לסרטבה / משה רוזנפלד ויוסי שפנייר
על סדקים ומגינים / דניאל שפרבר
קרב דוד וגלית בעמק האלה / אוריאל פיינרמן

גליון ד-ה
ניסן תשנ"ט
מרכז הגולן ודרומו בתקופת הברזל / יצחק מייטליס
נווה - בירת הבשן מימי הורדוס ועד הכיבוש המוסלמי / בן-ציון רוזנפלד
חיספין - תולדות היישוב ופשר שמו / עפר כהן ודוד טלשיר
חוות יאיר - פרשת כיבוש והתנחלות בגולן / יגאל אריאל
עשרים וחמישה מי יודע? / חיים בן דוד
לשמם המקורי של אתרי ההתיישבות היהודיים בגולן מתקופת המשנה והתלמוד

אנשים ונחלות במנשה ובשבטי ישראל / יהודה אליצור
סיור בגמלא / שמואל קליין

גליון ו
שבט תש"ס
היבטים מדעיים וכלכליים בגידול חלזונות לצביעת פתיל תכלת / משה רענן
בליסת שקמים באזור עין גדי / יוסי שפנייר
הערה בעקבות ממצא ארכאולוגי


גליון ז - כל הגליון
אלול תש"ס
שער תוכן ומבוא

ארכאולוגיה, מקרא והחברה הישראלית / זאב הרצוג
בין מקרא לארכאולוגיה / אברהם בירן
על אפנות בחקר תולדות ישראל / יואל אליצור
הסטוריה ומקרא - הילכו שניים יחדיו? / יואל בן נון
ספר בראשית

על מקרא, על קרמיקה, ועל מה שביניהם / יצחק מייטליס
על ארכאולוגיה, על היסטוריה ועל חקר הכתובות העתיקות / חגי משגב
סיפור עבר / ישראל רוזנסון
ספרות הויסטוריה בתנ"ך - סתירה או השלמה?


רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ארץ ישראל