שיח שרפי קודש

והוא לשון חסידים
שמחה בונם מפשיסחה, מנחם מנדיל מקאצק, יצחק מאיר מגור, חנוך הלניק הכהן מאלכסנדר

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


חלק ראשון
שער, מכתבי תעודה והקדמה
א-רסו (7-57)
רסז-תקט (57-93)
תקי-תרעב (93-133)

חלק שני
שער הקדמה א-לה (1-18)מהה"ק מקאצק (19-26)


מהה"ק החידושי הרי"ם מגור (27-56)
מהה"ק מוה"ר חנוך העניק הכהן מאלכסנדר (57-71)
סיפורים שונים מכמה צדיקים (72-105)
המשך (106-125)
עשר קדושות מרבנו בעל מגן אברהם (126-136)

חלק שלישי
שער והקדמה
פרשת בהעלותך (23-61)
קול קורא לתשובה (62-84)
המשך (85-107)
המשך (108-146)

חלק רביעי
שער, הקדמות, פתיחה
לקוטים שונים (15-36)
ליקוטי יהונתן (36-62)
המשך לקוטים שונים (92-116)
המשך לקוטים שונים (116-146)

חלק חמישי
מכתב מאדמו"ר מגור + קונטרס שיח הצרב (1-23)
המשך (24-55)
המשך (55-85)
המשך (85-104)
המשך (104-121)

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: חסידות