בית מקרא

מבחר מאמרים

כתב עת של החברה לחקר המקרא בישראל

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


בית מקרא לב - תשרי תשכ"ח
שירת "האזינו" / דב רפל
ענשו של קין והעיר אשר בנה / חיים מ"י גבריהו
אריות מדבר תקוע בספר עמוס / יוסף ברסלבי

בית מקרא לד - תמוז תשכ"ח
קדמוניות ירושלים: תחומי הר הבית / ב"צ לוריא
אדם מול גורלו / הניה מרקוביץ
"ממזר אינו חי" / ישראל תא-שמע
מלחמת אהוד: "השעירתה" ו"מעברות-הירדן" / י. ברסלבי
סימטריה בתהלים קמ"ז / א. סטריקובסקי

בית מקרא לה - אלול תשכ"ח
קדמוניות ירשולים: בור הגולה; השער המערבי / ב"צ לוריא
נס כריתת הירדן / יוסף ברסלבי

בית מקרא לו - טבת תשכ"ט
קדמוניות ירושלים: שער טד / ב"צ לוריא
שיבת הנידח לנחלת אלוהים במשל האשה החכמה מתקוע / חיים מ"י גבריהו
לקדמותם של אתרי המצבות ב"מערת המכפלה" / יוסף ברסלבי

בית מקרא לז - אדר תשכ"ט
קדמוניות ירושלים: שיקום ירושלים ותהלוכת התודות בספר נחמיה / יוסף ברסלבי

בית מקרא לח - תמוז תשכ"ט
קדמוניות ירושלים: שערי חולדה / ב"צ לוריא
גישה חדשה אל קהלת ג' / יהודה ת. רדאי
ומרדכי יושב בשער המלך / א.י. ברור

בית מקרא מ - כסלו תש"ל
קדמוניות ירושלים: "ומעין מבית ה' יצא..." / ב"צ לוריא

בית מקרא מא - אדר ב' תש"ל
קדמוניות ירושלים: ירושלים בתלמוד ובמדרש / זאב וילנאי

בית מקרא מב - סיון תש"ל
הגישה הרצויה לחקר המקרא וייחודו של המקרא - בעיניו של מ"ד קאסוטו ז"ל / מ. יצחקי
רבי יוסף כספי / ח.ר. רבינוביץ

בית מקרא מג - אלול תש"ל
"הצורים ישבו בה מביאים דאג וכל מכר" (נחמיה י"ג, טז) / ב"צ לוריא

בית מקרא מד - כסלו תשל"א
ירמיהו י"ז, א-ב; יחזקאל י"ד, ג-ד / מרדכי זר-כבוד
חזקיהו המלך / ב"צ לוריא

בית מקרא מה - אדר תשל"א
מצור ירושלים בימי אחז / ב"צ לוריא

בית מקרא מו - סיון תשל"א
פרק בתהלים המקביל לאירועים היסטוריים / יצחק קולר
בראשית כ"ד / נפתלי טוקר

בית מקרא מז - אלול תשל"א
"ואשלח לפניכם את הצרעה" / ב"צ לוריא

בית מקרא מח - תשרי-כסלו תשל"ב
תיבת נח / מ. בן אורי
המשמעת בכת מדבר יהודה / ברוך שרביט
עץ השדה במקרא / ל.י. רבינוביץ
חרצנים וזג / אמוץ כהן
פשוטו כמשמעו של הסיפור על אהוד בן גרא / חיים ראם
לתולדות תרגומי המקרא לאנגלית וגישותיהם הפרשניות / יעקב גיל

בית מקרא מט - טבת-אדר תשל"ב
"כטל חרמון שיורד על הררי ציון" / יוסף ברסלבי
תולדות השם צבאות בספר שמואל / א. סטריקובסקי
לפרשנות המקרא / מ. בר-מגן

בית מקרא נ - ניסן-סיון תשל"ב
קדמוניות ירושלים: שתי נבואות על תקומתה של ירושלים / ב"צ לוריא
מלחמת לילה / ישראל בן-שם

בית מקרא נא - תמוז-אלול תשל"ב
היחסים בין יחזקאל הנביא לבין סביבתו / מרדכי זר-כבוד
תקופת דוד כרקע היסטורי לתהלים פ"ט / יצחק קולר
ספר איוב / אליעזר קררי
ספר איוב וחכמת המזרח הקדמון / חנן פינקלשטיין
דינה בת לאה (בראשית ל"ד) / משה עמנואלי
לתולדות תרגומי המקרא ללשון האנגלית ושיטותיהם הפרשניות / יעקב גיל

בית מקרא נג - טבת-אדר ב' תשל"ג
בעיית מבנהו של ספר קהלת / מרדכי זר-כבוד
בני שת ובני קין / מנחם נאור
קרב יהושפט [דה"ב כ] / צבי אילן
ירמיהו הנביא וגולי עשרת השבטים / ישראל בן-שם
האם היתה חורן מולדתו של איוב / חיים ברגר

בית מקרא נד - ניסן-סיון תשל"ג
עמוס בנוקדים מתקוע / חיים גלעד
השם עבדיה - עבדיהו, ניקודו ופירושו / א.י. ברור

בית מקרא נו - תשרי-כסלו תשל"ד
מטרת ביקורה של מלכת שבא אצל שלמה / ישראל בן-שם

בית מקרא נז - טבת-אדר תשל"ד
ערמת אדוניהו וחכמת שלמה / ש. זלבסקי
רבי יוסף קמחי כפרשן המקרא / יעקב גיל

בית מקרא נט - תמוז-אלול תשל"ד
מידת החכמה בדמות הצדיק שבסרך היחד / ברוך שרביט
עשרת הדברות וחלוקתן / ש. הכהן ויינגרטן
על המחולות / חיים גלעד
הערה למאמר על המחולות / ב"צ לוריא

בית מקרא סב - טבת-אדר תשל"ה
האותות בממשלת המאורות לפי בן סירא ומגילות מדבר יהודה / שמואל עברי
מסע אלכסנדר הגדול בארץ ישראל / אריה כשר
רבוע היה כפול / מאיר בן אורי

בית מקרא סב - ניסן-סיון תשל"ה
יהודי סוריה בימי אנטיוכוס אפיפנס / ב"צ לוריא
"אשת חיל" / יוסף אחאי
ספריו של רבי יוסף קמחי בפרשנות המקרא וגורלם / יעקב גיל
עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם / יהודה ת' רדאי

בית מקרא סג - תמוז-אלול תשל"ה
משל הגפן והאש / א.א. ריבלין

בית מקרא סד - תשרי-כסלו תשל"ו
חידות בספר משלי / מרדכי זר-כבוד
השממית / אלקנה ביליק

בית מקרא סה - טבת-אדר תשל"ו
להבנת המקרא על הלכות ירושלים / טוביה כהנא
"מעלה עשן" בעבודת יום הכיפורים / ב"צ לוריא


אהבת יעקב לרחל / ש.ד. גולדפרב

בית מקרא סו - ניסן-סיון תשל"ו
קדמוניות ירושלים: כיצד נעשית פרה אדומה / ב"צ לוירא
הרשב"ם כפרשן המקרא / ח.ר. רבינוביץ

בית מקרא סז - תמוז-אלול תשל"ו
השבת של כת מדבר יהודה / ברוך שרביט
החלומות בסיפור יוסף / מנשה דובשני

בית מקרא סח - תשרי-כסלו תשל"ז
לבנים נפלו גזית נבנה, שקמים גדעו וארזים נחליף / הרמן ואהלמן
"הנה לך כסות עינים" / חיים גלעד
גמולו של ירא ה' (תהלים קכח) / שמואל ורגון
חטא העגל בהארתו של ר' יהודה הלוי / שלמה ויסבליט

בית מקרא ע - ניסן-אייר-סיון תשלז
הכהן בכת מדבר יהודה / ברוך שרביט
הפירוש לס' דברי הימים המיוחס לרש"י / אשר וייזר

בית מקרא עב - תשרי-כסלו תשל"ח
החברה הירושלמית מלפני חורבן הבית / ב"צ לוריא
ראשית הפילוג בין שבי ציון לשמרונים / ב"צ לוריא
הכוהנים הגדולים ביהודה בתקופה הפרסית / מנחם מור

בית מקרא עג - טבת-אדר ב' תשל"ח
הקדמה לספר איוב / אברהם גלזנר
חכמתו של שלמה באגדות חז"ל / מ. זר כבוד

בית מקרא עד - ניסן-סיון תשלח"ח
קדמוניות ירושלים - המשואות לקידוש החודש / ב"צ לוריא
המאבק הרמוז בין אלהי ישראל לבין המן / משולם מרגליות
יעקב ועשו - מחזה בשלוש מערכות / ראובן אהרוני

בית מקרא עה - תמוז-אלול תשל"ח
הכרובים על הכפורת / מאיר בן אורי
המבנה הספרותי, התפתחות העלילה ומלאכת המספר במגילת רות / משה גרסיאל
על מצב הדובר במזמור כג / שמאי גלנדנר

בית מקרא עו - תשרי-כסלו תשל"ט
רב שיח על צרכי הוראת התנ"ך בבתי הספר / א.ב. יהושע, אברהם ינון, משה גרנות, ברוך בן יהודה

בית מקרא עז - טבת-אדר תשל"ט
דרכו של ר' אליעזר מבלגנצי בפרשנות המקרא / יהושפט נבו
קובץ אליהוא / אברהם גלזנר
ההנהגה של כת מדבר יהודה / ברוך שרביט
מענה ה' לאיוב / שלמה בכר

בית מקרא עט - תמוז-אלול תשל"ט
ושוב - מיהו ששבצר? / אריה ברטל
ספור הרפתקאותיו הרעיוניות של יונה / אריה סולה


בית מקרא פ - תשרי-כסלו תש"מ
איוב ל"ד: הספר שכתב אליהוא / אברהם גלזנר
מענה ה' לאיוב / שלמה בכר

בית מקרא פא - טבת-אדר תש"מ
בימי שיבת ציון / ב"צ לוריא
האשה הנשקפת בעד החלון / שולה אברמסקי
במדבר י"ב: אופיה של נבואת משה / משולם מרגליות
בין יראת ה' לבין מוסר חכמה / וולפגנג רות
שמיטת כספים במבחן ההגשמה / מאיר גבעתי

בית מקרא פב - ניסן-סיון תש"מ
בימי חזקיהו מלך יהודה / ב"צ לוריא
"עשות ספרים הרבה אין קץ" / נחום ברונזניק
"ימלט אי-נקי ונמלט בבר כפיך" / אברהם גלזנר
סיפורי שמשון / אלישיב אורן

בית מקרא פג - תמוז-אלול תש"מ
מגילת המקדש כמקור להלכה כיתתית / מנשה רפאל ליהמן
"ורוח אלהים מרחפת על פני המים" / טוביה פרידמן
השתקפות ספר משלי בספר איוב ומשמעותה / שלמה בכר

בית מקרא פד - תשרי-כסלו תשמ"א
טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה / ברוך שרביט
התיאולוגיה של תרגום אונקלוס / דב רפל

בית מקרא פה - טבת-אדר תשמ"א
"ולא תענה על רב לנטות..." / יוסף פרוינד
העמודים של חצר המשכן / מאיר בן אורי

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך