מחקרים בלשון חכמים


משה בר אשר
מתוך כתבי עת

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

רושמי לשון המקרא במשנה
הגליונות בהגהות בכ"י פארמה ב של המשנה - בחינה לשונית
לשון חכמים - דברי מבוא
זוטות בדקדוק פעלי ל"א - ל"י בלשון המשנה
המחקר של העצם בלשון המשנה - משקל פעל במסורת כ"י פארמה ב ועדים אחרים
לשונות נדירים במשנה וגלגוליהן
הטיפוסים השונים של לשון המשנה
משנה כ"י פארמה ב לסדר טהרות
על משוגות הניקוד בכ"י קאופמן של המשנה


עיונים ראשונים בלשון חכמים המשתקפת בכ"י רומי 32 לספרי במדבר
מחקר הדקדוק של לשון חז"ל, השגיו, בעיותיו ותפקידו
נשכחות בלשון התנאים
על תצורת השם בלשון חכמים
לתצורת הבינוני של גזרת ל"י בנפעל בלשון חז"ל
הנסתרת בעבר בפועלי ל"י - ל"א בלשון התנאים
משקל פעול בלשון המשנה וחלופותיו (מסורת כ"י פארמה ב ועדויות אחרות)


אחדותה ההסטורית של הלשון העברית ומחקר לשון חכמים
מערכת הבניינים בלשון התנאים
צורות הקשר וצורות הפסק בלשון המשנה
המחקר החדש של לשון חכמים, השגיו ואתגריו
צורות נדירות בלשון החכמים
משקל פעול בלשון המשנה ומה שמסתעף ממנו
"עד מתי" בלשון החכמים?

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: לשון עברית