חורבן ישראל באירופה

פרקים סיכום בצירוף ילקוט מסמכים ותעודות
משה פראגר
הקיבוץ המאוחד תש"ח

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער ותוכן

פתיחה
לייחודה של שואתהיהודים בימינו (11-26)

פרק ראשון
המרידה הנאצית בהיסטוריה (27-36)

פרק שני
היהדות וכו-השפעתה בעיני הנאצים (37-48)

פרק שלישי
התנ"ך כבסיס המוסר (49-57)

פרק רביעי
השמדת היהודים כתנאי מוקדם לסר עולם נאצי (58-76)

פרק חמישי
העולם הנוצרי לא הפקיר את התנ"ך אבל את היהודים יוצרי התנ"ך הפקיר (77-114)
המשך (115-141)

פרק שישי
ההפיכה הנאצית נכשלה - היהודים שלמו את מלוא המחיר (142-168)
המשך (169-201)
המשך (202-238)

מסקנה
המהפכה הגורלית בהסטוריה היהודית (239-256)
אחרית דברילקוט התעודות והמסמכים
הכרזת המלחמה הנאצית על העם היהודי (267-276)
הצהרות של בנות הברית על פשעי המלחמה של גרמניה ועל השמדת היהודים (277-190)
היאבקות היהודים על חלקם במערכה האנטי-נאצית (291-304)
קריאות האזעקה של הישוב בא"י להצלת יהודי אירופה (305-313)
ועידות - ועדות - ותכניות להצלת היהודים (314-331)
מעבר לחומות (332-340)
בעיית הפליטים והנידחים היהודים והספר הלבן הבריטי (332-340)

ילקוט תצלומים
תצלומים (374-389)