ספר הכוזרי


ר'יהודה הלוי - ריה"ל
ווילנא תרס"ה 1905

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יהודה הלוי


תוכן הספר

שער, מבוא, מכתב ופתיחה

מאמר ראשון
א (15-34)
א-כא (35-54)
כב-נו (55-72)
נו-עט (73-94)
עט-צה (95-114)
צה-צט (115-134)
צט-קיז (135-154)

מאמר שני
א-ז (3-23)
ח-כ (24-44)
כ (45-64)
כ-כו (65-84)
(כו-מ (85-104)
מ-נד (105-124)
נד-סד (125-142)
סד-עא (143-160)
עב-פ (161-178)
פ-פא (179-196)

מאמר שלישי
א-ה (3-20)
ה-יא (21-39)
יא-כא (40-58)
כא-לה (59-77)
לה-לט (78-96)
לט-מט (97-116)
מט-סה (117-136)
סה-עד (137-156)

מאמר רביעי
א-ג (3-19)
ג (20-37)ג-ט (38-55)
ט-יט (56-74)
יט-כה (75-93)
כה (94-112)
כה-כז (113-131)
כז-לא (132-150)

מאמר חמישי
א-י (3-22)
י-יב (23-43)
יב-יד (44-64)
יד-יח (65-85)
יט-כ (86-106)
כ-כח (107-126)

מפתחות
מפתח מקראי ומפתח העניינים
תולדות הכוזרי