ליקוטים מהרב ר' פינחס מקוריץ

בתוספת ספרים נוספים
בנימין ליבסקינד
פיטריקוב תרע"ד 1914

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך פנחס שפירא מקוריץ