דרכי חיים ושלום

מנהגים ופסקי הלכה שנהג הרבי ממונקאטש
חיים אליעזר שפירא ממונקאטש


www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות